วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มะเร็งของลำไส้ใหญ่ Colorectal cancers P 5 : Tests and Diagnosis

Jun 5, 2014

การตรวจค้นหามะร็ง (screening for colon cancer) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดูแลสุขภาพในคนที่มีอายุได้ 50 หรือแก่กว่า  
โดยเฉพาะสมาชิคของคนที่เป็นมะร็งลำไส้ใหญ่

ถ้าท่านมีอาการ  และอาการแสดงบ่งบอกว่า ท่านอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
แพทย์อาจแนะนำให้ท่านได้ ทำการตรวจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 ทำการตรวจภายในลำไส้ด้วยการส่องด้วยกล้อง (endoscopy)
การตรวจด้วย colonoscopy โดยการใช้ท่อที่มีความยาวมีกล้องถ่ายภาพ
ติดที่ปลายท่อ สามารถตรวจเห็นผิวภายในตลอดความยาวของลำไส้Credit: http://pearlsfoundationforwomen.blogspot.com/

ในการตรวจ   หากพบความผิดปกติในผิวของลำใส้ แพทย์ก็จะสอดอุปกรณ์
ผ่านท่อเข้าไปตัดเอาชิ้นจากบริเวณที่สงสัย  เพื่อทำการตรวจหาเซลล์
มะเร็งต่อไป

 ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยภาพ โดยการใช้ภาพหลายภาพจาก CT  Images 
เพื่อสร้างภาพของลำไส้ตลอดความยาว เรียกว่า Virtual colonoscopy ร่วม
กับ   CT scan images จะทำให้เราได้รายละเอียดของภาพภายในลำไส้ใหญ่Credit: http://www.pallmallmedical.co.uk/

ในการณีที่ไม่สามารถทำการตรวจด้วยกลื้องธรรมดา (colonoscope)
ท่านสามารถตรวจได้วย CT colonoscopy ซึ่งไม้ต้องสอดท่อติด
กล้องผ่านเข้าลำไสใหญ่<< BACK     NEXT >> P. 6 : Colorectal cancer Staging

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น