วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Chronic pelvic pain : P. 3 : Diagnosis of Chronic pelvic pain

April 26,2014

เนื่องจากมีสาเหตุหลายประการ ที่สามารถทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง
ในบริเวณเชิงกดรานได้ จึงเป็นเหตุทำให้ยากต่อการชี้ชัดลงไปว่า
อะไรคือต้นเหตุที่แท้จริงได้


ในการวินิจฉัยโรคก็ไม่พ้นการซักประวัติ และการตรวจร่างกาย อาจมี
การตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์หลายอย่าง เช่น ตรวจเลือด, ตรวจ
ปัสสาวะ, และอื่น ๆ เพิ่ม โดยขึ้นกับผลของการตรวจร่างกายเป็นตัว
กำหนด

Pelvic Ultrasound:

เป็นการตรวจด้วยภาพ โดยกการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ ซึ่งสามารถ
ค้นพ้นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังในอุ้งเชิงกรานได้ เป็นต้น
ว่า ก้อนเนื้อในอุ้งเชิงกราน (pelvic mass) ซึ่งอาจเป็นถุงน้ำในรังไข่
(ovarian cysts) หรือ อาจตรวจพบ ovarina endometriosis หรือ
ก้อนในมดลูก (uterine fibroid)

การตรวจ pelvic ultrasound ไม่มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคลำไส้
แปรปรวน (irritable bowel syndrome), diverticulitis,
หรือ painful bladder Syndrome เลย

Laparoscopy:
การตรวจด้วยกล้องส่องผ่านท้อง โดยผ่านแผลเล็กๆ สามารถตรวจหา
ความผิดปกติที่อยูในช่องท้อง และอวัยวะเพศในบริเวณอุ้งเชิงกรานได้


ภายหลังการตรวจด้วยกล้องแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีโรคทางระบบส์บ
พันธ์ (non-gynocological conditions) แพทย์จะโปกัสไปยังโรคอื่นๆ
ที่เป็นต้นเหตุของความเจ้บปวด และให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป


<< BACK                                                           NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น