วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดต้นคอจากบาดเจ็บ "วิพแลช" P.7 : Whiplash- Alternative Medicine

April 9, 2014

ในการรักษาโรค “วิพแลช” ....
เราจะพบว่า  การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก  ปรากฏว่าได้ผลดี เช่น

o การฝังเข็ม (Acupuncture) สามารถทำให้อาการปวดต้นคอชนิดต่างๆ
ได้ผลดี   แต่ผลจากการวิจัยรายงานว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่า 
การฝังเข็มมีผลดีสำหรับกรณีกล้ามเนื้อคอฉีกขาด

o การนวด (Massage) การนวดกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ สามารถคลาย
กล้ามเนื้อที่หดเกร็งลงได้หากทำนานเกินหนึ่งอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม   ในระยะแรกๆ การคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งสามารถกระทำ
ได้ด้วยการอาบน้ำอุ่น หรือประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น

o กระตุ้นด้วยคลื่นกระแสไฟฟ้า (Transcutaneous electrical nerve
Stimulation or TENS) เป็นการใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ กระตุ้นที่ผิวหนัง 
สามารถลดอาการปวดคอบางชนิดได้ (แต่ไม่เหนือกว่าการรักษาด้วยกายาพบำบัด)

การกระตุ้นด้วยคลื่นกระแสไฟฟ้า เข้าใจว่ามันไปกระทบกับการส่ง
คลื่นของความเจ็บปวด   หรืออาจเป็นเพราะทำให้ร่างกายหลั่งสารEndorphin
ให้ออกมาก็อาจเป็นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้ TENs จำเป็นต้องใช้ร่วมกับการการบริหารร่างกายด้วย

<< BACK 

Sources:

o Heathline
o Mayoclinic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น