วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

การกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่... P. 3 : What is urge incontinence ?

April 20, 2014

อาการการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่...มีอาการอยู่สองลักษณะที่เราควรทราบ:

 Urgency เป็นอาการที่คนเราจะเต้องปัสสาวะทันที โดยทีท่าน
ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะเอาไว้ได้ ต้องปล่อยทันที่

 Urge incontinence หมายถึงภาวะที่น้ำปัสสาวะไหลหยดออก
มาก่อนที่เราจะเดินทางถึงห้องน้ำ

อาการที่เกิดขึ้นเมื่อคนเรามีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ ชนิดที่กลั้นไม่ได้
 เป็นต้นว่า ต้องปล่อยปัสสาวะทันทีเพราะกลั้นไม่อยู่ (urgency)
หรือน้ำปัสสาวะไหลเล็ดก่อนเดินทางถึงห้องน้ำ ( urge incontinence)  มักจะเป็นอาการที่
พบได้บ่อยในคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานมากเกิน
ซึ่งมีชื่อเรียก overactive bladder หรือ unstable bladder
py'มีอีกชื่อเรียกว่า detrusor instability
 (detrusor = กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ)

ไม่ว่าท่านจะมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จะเป็นแบบ urgency หรือ
Urge incontinence... ท่านมีแนวโน้มที่จะปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ
บางครั้งกลางวันมีการถ่ายปัสสาวะหลายครั้ง และในตอนกลางคืน
ต้องตื่นหลายครั้งเพื่อถ่ายปัสสาวะ

ในสุภาพสตรีบางท่าน...
ที่มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จะเกิดอาการปัสสาวะเล็ดระหว่าง
ทำกิจกรรมทางเพศ หรือเกิดในขณะถึงจุดสุดยอด (orgasm)

<< BACK

NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น