วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก, P. 3 : Trigger figer - Causes

April 4, 2014

สาเหตุที่ทำให้เกิดนิ้วติดล๊อก คือปลอก (sheath) ที่ทำหน้าหน้าที่
หุ้มเอ็นของนิ้วมือเกิดการตีบแคบ  เป็นเหตุให้การสไลด์ของเอ็น
ภายในปล๊อกดังกล่าวเกิดการติดขัดขึ้น

เส้นเอ็นของนิ้วมือ เป็นพังผืดซึ่งยึดโยงระหว่างกระดูก และกล้ามเนื้อ
แต่ละเส้นเอ็นจะถูกปกคลุมด้วยปลอก ซึ่งภายในปลอกดังกล่าวจะถูก
บุด้วยเยื่อ (synovium) มีชื่อเรียก tenosynovium
                               
เยื่อ tenosynovium จะทำหน้าที่ปล่อยน้ำหล่อลื่น เพื่อให้เอ็นเลื่อนไถล
ภายใต้ปลอกที่หุ้มหอขณะที่มีการงอ และเหยียดนิ้วมือได้สดวก

แต่เมื่อใดก็ตาม...
เยื่อบุภายในปลอกหุ้มเอ็น (tenosynovium) เกิดการอักเสบขึ้น
โดยอาจเกิดขึ้นในลักษณะเป็นๆ หายๆ จากการใช้นิ้วทำงานหนักบ่อย ๆ
หรือจากการอักเสบเร้อรัง จะยังผลให้เกิดตีบแคบของปลอก  ไม่ลื่นเหมือนเดิม
เป็นเหตุให้เอ็นที่อยู่ภายในปลอก ไม่สามารถเลื่อนไถลได้สดวก
ซึ่งในบางครั้ง จะทำให้นิ้วติดในท่างอ        

ในทุกครั้งที่เกิดมีนิ้วติด...
เอ็นที่อยุ่ภายในปลอกจะถูกระคาย และเกิดอักเสบเพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหาที่มี
เลวลง และจากการอักของปลอก (sheath) เกิดติดต่อเป็นเวลานาน
จะทำให้ปลอกเกิดเป็นรอยแผลเป็น (scarring) มีคยวามหนาตัวขึ้นเพิมขึ้น
ทำให้มีลักษณะเป็นปุ่ม  มีลักษณะคล้ายก้อนขึ้น (bumps or nodules) ตรง
บริเวณฐานของนิ้วที่ติดล๊อก


<< BACK P. 2: Trigger finer - Sympstoms

 NEXT >> P. 4 : Trigger finger -Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น