วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดต้นคอจากบาดเจ็บ "วิพแรช" P. 5 : Whiplash - Physiotherapy

April 8, 2014

กายภาพบำบัด (Physiotherapy)
กายภาพบำบัดถือเป็นการรักษาหลักของคนที่ที่ได้รับบาดเจ็บ "วิพแลช"
(Whiplash Injury)  ซึ่งประกอบด้วย:

o การประคบด้วยน้ำแข็ง (Ice)
o การประคบด้วยความร้อน (heat)
o Ultrasound
o การนวดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ (manual therapy- myofascial
   release)
o บริหารกล้ามเนื้อคอด้วยการยืดกล้ามเนื้อ (stretching) และทำ
   ให้กล้ามเนื้อแข็งแรง


ประคองต้นคอให้นี่งด้วยเวยอุปกรณ์ (soft collar)
ในสมัยก่อนได้มีการแนะนำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บ “วิพแลช” ด้วยการใช้
soft collar ประคองต้นคอ   แต่ในสมัยปัจจุบัน  แพทย์จะแนะนำให้ใช้ในระยะสั้น ๆ
เพราะหากใช้นาน  จะเป็นผลเสียด้วยการทำให้กล้ามเนื้อต้นคอหดลีบ
 และเป็นผลเสียต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในายหลัง

ถ้าท่านได้รับคำแนะนำให้ใช้ soft colar
ท่านสามารถใช้ได้เพียง 2 - 3 วัน หลังจากได้รับบาดเจ็บ  ท่านอาจใช้ในตอน
กลางคืน เพื่อช่วยให้ท่านนอนหลับดีขึ้น  โดยเฉพาะในรายที่ตื่นในขณะนอนหลับ
จากความเจ็บปวด

<< BACK P. 4: Whiplash- Treatment

NEXT>> P. 6: Whiplash – Lifelstyle and Home remedies

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น