วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

Incontinence P. 1 : Urge incontinence

April 18, 2014

เมือเช้าได้มีโอกาสพบกับชายวัย 75...
ในระหว่างซักประวัติ และตรวจร่างกาย คนไข้ก็ลุกพรวดพราด...ทำเอา
พยายาลประจำห้องตรวจตกอกตกใจ...
ไม่เพียงเท่านั้น  เขายังมีสีหน้าบ่งบอกให้ทราบถึงความทุกข์
อย่างแสนสาหัส  พร้อมกับถามว่า
"ห้องน้ำอยู่ทีใหน"... ?

พยาบาลยังไม่ได้เอ่ยสักคำ เพียงแต่ชิ้น้วเท่านั้น
ชายสูงอายุคนนั้นก็วิ่งพรวดพลาดออกห้องไปทันที

สักพักหนึ่งชายคนดังกล่าวก็เดินกลับมายังห้องตรวจพร้อมกับคำขอ
โทษ...และสารภาพว่า
“ผมไม่สามารถอั้นปัสาวะได้....ครับ"

อาการที่ชายสูงอายุมี และแสดงให้เราเห็น คืออาการของภาวะ
ของโรคที่เกิดขึ้นกับกับระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ซึ่งเรียกว่า
"ภาวะกลั้นปัสสาวะไมอยู่" ภาษาฝรั่งเรียกว่า "Urge incontinence"

Urge incontinence เป็นภาวะของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 ซึ่งเราจะพบได้บ่อย   เป็นภาวะที่คนไข้มีความต้องการอยากปล่อย
ปัสสาวะอย่างรีบด่วน... ซึ่งมีบางราย  ปัสสาวะของเขาจะไหลออกมา
ก่อนที่เขาจะเดินทางถึงห้องน้ำ

โดยทั่วไป ภาวะ urgent incontinence สามารถทำให้หายได้ด้วยการฝึก
การขับถ่ายปัสสาวะ  (bladder training)  ซึ่งส่วนมากแล้วสามารถช่วยให้
คนไข้หายจากภาวะดังกล่าวได้

ก่อนไปเรียนรู้การฝึกการขับถ่ายปัสสาวะ...
เราควรเข้าใจการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างย่อๆ...
อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เรื่องการฝึกการขับถ่ายปัสสาวะดี
ได้ไม่มาก็น้อย...


Next >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น