วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดเส้นประสาท P. 1 : Neuralgia – What is neuralgia ?

April 10, 2014

ปวดเส้นประสาท  เป็นอาการปวดที่มีลักษณะเหมือนถูกของม่ีคม
ทิ่มแทง,  รู้สึกออกแสบออกร้อน   ส่วนมากจะมีอาการรุนแรงจนทนไม่ไหว
ซึ่งอาการปวดจะปรากฏตามแนวของเส้นประสาทที่ถูกทำลายไป
             
เส้นประสาทอาจถูกทำลายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แต่ส่วนใหญ่จะปรากฏที่บริเวณใบหน้า และบริเวณส่วนคอ

สาเหตุของอาการปวดประสาท อาจเกิดจากโรค เช่น โรคเบาหวาน (diabetes),
โรคมัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส (multiple sclerosis)  และการอักเสบจากโรคหัด
(shingles)  หรือเป็นผลจากการมีอายุย่างสู่วัยชรา(old age) ก็เป็นได้

ส่วนการรักษาอาการปวดประสาท...
ย่อมขึ้นกับต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว


NEXT >> Types of Neuralgia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น