วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Chronic Pelvic Pain: ปวดบริเวณเหนือหัวเหน่า

April26,2014

ได้มีโอกาสพบคนไข้สตรีท่านหนึ่ง อายุราว ๆ 50s
มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหัวเหน่าเป็นเวลานาน  ได้รับการ
รักษาจากแพทย์หลายสำนักมาแล้ว  แต่ผลที่ได้ไม่เป็นที่พอใจ

เพื่อความเข้าใจตรงกัน ผู้เขียนได้ถามว่า
“หัวเหน่ามันยู่ตรงใหน ?”
เธอตอบเป็นภาษากาย ด้วยการชี้นิ้วไปบริวณอวัยเพศ พร้อมกับ
ใช้มือกดลงที่บริเวณท้องน้อย

จากการตรวจร่างกาย ผู้เขียนได้ใช้มือกดลงไปในบริเวณท้องน้อย
เหนือกระดูกหัวเน่า (pubic bone) ซึ่งไม่พบว่ามีตำแหน่งเจ็บปวด
แต่อย่างใด... แต่เธอบอกว่า อาการปวดมันอยู่ในบริเวณนั้นแหละ

จากประว้ติ และอาการตรวจอย่างคร่าวๆ ทำให้นึกถึงโรคชนิหนึ่ง
ภาษาฝรั่งเรียก Chronic pelvic pain” ชึ่งตรงกับคำของไทยเรา
ว่า “ปวดบริเวณอุ้งเชิงกราน ?”

เพื่อเป็นการเรียนรู้กับภาวะดังกล่าว อันเป็นหนทางสู่การเยียวยา
หรือจัดการกับอาการปวดในบริเวณดังกล่าวให้ได้  จึงขอถือโอกาส
นำเสนอเรื่อง “chronic Pelvic Pain” มาให้พิจารณาดูว่า มันตรง
กับอาการของท่านหรือไม่ ?

อาการปวดเรื้อรังบริเวณอุ้งเชิงกราน หรือ chronic pelvic pain
หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นกับกาย  ตรงบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือลงไป
ซึ่งเราชอบเรียกว่า ปวดบริเวณ “ท้องน้อย” นั้นแหละ โดยมีอาการ
ปวดเป็นยาวนานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
อาการปวดดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนก้็ได้

อาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานเรื้อรัง อาจเป็นอาการของโรคบาง
อย่างของอวัยวะเพศ....แต่มีเป็นจำนวนไม่น้อยที่อาการปวดดังกล่าว
 เป็นผลมาจากความผิดปกติในระบบประสาท (neuropathic pain)
และนั้นคือประเดินที่ผู้เขียนอยากเน้นมากกว่าเรื่องอื่น...

                                                                               NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น