วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.7 –Guide for Cervical Spinal Stenosis: Nonsurgical Treatment


March 31, 2014

ในกลุ่มคนที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลาย...
มีคนเป็นจำนวนหนึ่งไม่พอใจต่อผลของการรักษาทีตนได้รับ   
และนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด “ดอกเตอร์ทัว”   เป็นการเปลี่ยนหมอ
ผู้รักษาจากคนสู่คนไม่จบสิ้น  เพื่อค้นหาผลของการรักษาที่ดีกว่าเดิม


อย่างไรก็ตาม  การเข้าใจความเป็นไปของโรค ถือเป็นหนทางหนึ่ง
ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมโรคจากรุนแรงอันเกิดจาก
โรค  ให้ทุเลาเบาบางลง หรือหายขาดได้

เมื่อปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว  สิ่งที่สามารถกระทำได้ ได้แก่:

การรักษาโดยไม่ต้องพึงพาการผ่าตัด
(Nonsurgical Treatment)

ภาวะไขประสาทถูกกด หรือที่เรียกว่า myelopathy ถือเป็นเรื่องที่มีความรุนแรง 
ถ้าโรคของท่านก่อให้เกิดปัญหาอย่างชัดเจน  หรือเลวลงอย่างรวดเร็ว 
แพทย์อาจกระโดดข้ามวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด non-surgical treatment)
สู่การผ่าตัด  (surgical treatment) ทันที

สำหรับกรณีที่ไม่รุนแรง การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด (nonsurgical treatment) 
อาจถูกนำมาใช้ก่อน   ซึ่งอาจได้ผล  หรือเพื่อรอดูว่า อาการจะดีขึ้นหรือไม่ ?

ในตอนเริ่มแรก...
แพทย์อาจแนะนำให้ทำการตรึงกระดูกต้นคอให้อยู่นิ่ง ๆ เป็นเวลาสั้น ๆ  ซึ่ง
สามารถทำให้อาการอักเสบลดลง  และบรรเทาอาการปวดลงได้
ในขณะเเดียวกัน  ท่านจะได้รับคำแนะนำให้ลดการทำงานในชีวิตประจำวันลง

การหลีกเลี่ยงการทำงานหนัก  และหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำๆ กัน 
 ของแขน, ลำตัว, และต้นคอ  ท่านอาจต้องใส่คอลล่ารประคับประคองต้นคอ
ในขณะทำงานหนัก  อาจนานถึง  3 เดือน
หลังจากนั้น   ท่านจะได้รับอนุญาติให้ค่อยๆ ลดระยะเวลาการใช้ประคับต้นคอ 
ลง

ในกรณีที่กระดูกต้นคอเป็นไม่รุนแรง (mild case)...แพทย์บางท่านจะแนะนำ
ให้รักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด (physical Therapy)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาอาการปวด  และการอักเสบลง

การรักษาด้วยการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า  สามารถช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลาย
การหดเกร็ง (spasm) และลดอาการปวดลงได้

การดึงคอ ( cervical Traction) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ข้อกระดูกคอ
และกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อคอคลายการหดเกร็งลง
ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องพิเศษดึงคอ   หรือนักกายภาพบำบัดสามารถ
ใช้มือในการดึงกระดูกคอได้

คนไข้บางรายอาจได้รับการฉีดยาเข้าทางช่องกระดูกสันหลัง (epudural
Steroid injection- ESI) โดยการฉีดยาเข้าไปในบริเวณระหว่างเยื่อหุ้มไข
ประสาท (dura) และคอลัมน์ของกระดูกสันหลัง 
การกระทำดังกล่าว  สามารถทำให้การอักเสบรอบ ๆ เส้นประส่าท และหมอน
กระดูกสันหลังลงได้

<< BACK    P. 6 : Cervical spinal stenosis:  Diagnosis

 NEXT >>  P. 8 :  Cervical spinal stenosis:  Surgical Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น