วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม” P. 4 : Guillain-Barre syndrome- Risk factors

April 12, 2014

เป็นที่ทราบกันว่า โรค “กิลแลง-บาร์เร” สามารถเกิดขึ้นกับคนได้
.ในคนทุกอายุ   แต่ท่านจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้า:       

 ท่านเป็นคนหนุ่ม (young adult) หรือ
 ท่านเป็นคนแก่ (older adult)

โรค “กิลแลง-บาร์เร” อาจถูกกระตุ้นโดย:

  ที่พบได้บ่อย คือ การอักเสบโดยเชื่อแบคทีเรีย- campylobacter
     ซึ่งเราสามารภพบได้โดยอาหารที่ไม่ได้ปรุง เช่นอาหารประเภทสัตว์ปีก 
  Mycoplasma pneumonia
  การผ่าตัด (surgery)
  เชื้อไวรัส- Epstein-Barr virus เป็นเชื่อที่ทำให้เกิดโรค infectious mononucleois...
  เชื้อไข้หวัดใหญ่ – Influenza virus
  โรค Hodgin’s disease
  โรค Mononucleosis
  เชื้อเอดส์ – HIV และ
  วัคซีนของเชื้อ Rabies และ influenza immunization


<< BACK P.3: :  Guillain-Barre syndrome -Causes

NEXT >> P.5: - Guillain-Barre syndrome-Complications

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น