วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส P. 2 : Multiple sclerosis - Causes

April 11, 2014

เราถูกทำให้เชื่อว่า...
โรคมัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส  เป็นโรคทางระบบภูมิค้มกัน  ซึ่งทำงานผิด
เพี้ยนไปจากปกติ ... หมายความว่า เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงาน
ตามปกติด้วยการทำลายเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, และอื่นๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย
แต่หันกลับมาทำลายตัวเองแทน
         
เมื่อเกิดโรค  MS
ส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเราหมายถึง T cells จะทำลาย
เปลือกประสาท ชือ myelin sheath ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มใยของประสาท (nerve fibers)
ที่อยู่ในสมอง และไขประสาทสันหลัง  ทำให้เกิดเกิดการอักเสบ
ในอวัยวะดังกล่าวเป็นหย่อม ๆ

อะไรทำให้ระบบภูมิคุ้มกันผิดเพี้ยนไปเช่นนั้น ?

มีทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า มีอะไรบางอย่าง เป็นต้นว่า “เชื้อไวรัส”  หรือปัจจัย
อย่างอื่นที่อยู่รอบตัว  ทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในบางคนที่มีพันธุกรรม
บางขนิด   ซึ่งเป็นเหตุให้ระบดังกล่าวทำงานผิดเพี้ยนไป

การอักเสบที่เกิดรอบๆ เยื่อหุ้มใยเส้นประสาท (myelin sheath) เป้น
ปัจจัยสำคัญทำให้การทำงานของใยประสาทที่อยุ่ในสมอง และ/หรือไข
ประสาทไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
และก่อให้เกิด อาการขึ้นมา

เมื่อการอักเสบภายในสมอง...หายไป...
เยื้อหุ้มประสาทอาจซ่อมแซมตัวของมันเอง   สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิม  และ
สามารถทำงานได้เหมือนปกติ   อย่างไรก็ตาม การอักเสบอาจกลับเป็นขึ้นอีก
และทำให้เกิดมีพังผืด (scarring)  ภายในสมอง และไขประสาทสันหลัง
ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดปั้ญหาอย่างยั้งยืนต่อไป

<< BACK

NEXT >> P. 3: How does multiple sclerosis progress?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น