วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดต้นคอจากบาเจ็บ "วิพแลช" P.3 : Whiplash – Tests and Diagnosis

April 8, 2014

เพื่อวินิจฉัยบาดเจ็บ "วีพแลช " {Whiplash injury)
จำเป็นต้องใช้กาารตรวจหลายอย่าง  อาจช่วยวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ
ปวดต้นคอได้ เช่น:

o X-rays. การตรวจด้วยเอกซเรย์ สามารถแยกโรคของกระดูกแตกหัก
เคลื่อนหลุด หรือข้อเสื่อมอกเสบได้

o Computerized tomography (CT). เป็นการตรวจด้วยภาพของกระดูก
และเนื้อเยื่อในบริเวณด้วยการใช้เอกซเรย์ถ่ายภาพในแนวตัดขวาง

o Magnetic resonance imaging (MRI). เป็นการตรวจด้วยภาพ โดย
ใช้คลื่นวิทยุ และคล่นแม่เหลกไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีสำหรับการตรวจสอบ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นกั[เนื้อเยื่อ เช่น ไขประสาท และรากประสาท
       
<< BACK P.2 : Whiplash - Symptoms

 NEXT >> P.4   : Whiplash : Treatment and Drugs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น