วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

การกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่... P. 5: Causes of incontinence -1

April 20, 2014

ภายใต้ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่...  
จะพบว่า  กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (detrusor)จะทำงานได้มากเกินปกติ 
โดยที่กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ  จะบีบตัวทั้งๆ ที่ท่านไม่ต้องการที่
จะถ่ายปัสสาวะ   หรือมีน้ำปัสสาวะไม่มากพอ
                             
ในขณะที่มีน้ำปัสสาวะไหลเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะ   กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
จะอยู่ในสภาพคลายตัว (relaxation)  และเมื่อน้ำปัสสาวะบรรจุได้ครึ่งหนึ่ง
จะทำให้เรารู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ โดยไม่จำเป็นต้องไปห้องน้ำเพื่อทำการ
ขับถ่ายปัสสาวะ

แต่ในคนที่กระเพาะปัสสาวะทำงานมากผิดปกติ และอยู่
ในภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่  จะมีคลื่นประสาทส่งไปบอกสมองว่า
มีน้ำปัสสาวะมากเกินกว่าปกติแล้วนะ!  เป็นเหตุให้กระเพาะปัสสาวะทำงานเร็วเกิน
ไป   และทำให้ท่านมีความรู้สึกว่า ต้องรีบปล่อยปัสสาวะ ทันที

ในคนส่วนมาก จะไม่ทราบว่า อะไรคือต้นเหตุทำให้กระเพาะปัสสาวะทำงาน
ได้มากกว่าปกติ ในกรณีเช่นนั้น เราเรียกว่า overactive bladder Syndrome
หรือ idiopathic urge incontinence  และอาการอาจเลวลงเมื่ออยู่ภายใต้ความกังวลใจ 
หรืออาการอาจเลวลงเมื่อดื่มกาแฟ,  ดื่มชา, คาโคร่า, และดื่มแอลกอฮอล

อาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไม่ใช่โรค  มันเป็นเพียงอาการ
ซึ่งสามารถเกิดในชีวิตประจำวัน,  หรือภายใต้โรคบางอย่าง  หรือภายใต้ปัญหาทาง
ด้านกายบางชนิด  ซึ่งเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องตรวจหาสาเหตุให้ได้

<< BACK

NEXT  > Continued: 2 : Temporary urinary incontinence-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น