วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.2 – Cervical Spinal Stenosis : Anatomy

March 30, 2014

จะขอเริ่มต้นที่กายภาพ (Anatomy) ของกระดูกต้ตคอ...
กระดูกสันหลังส่วนคอ จะเรียกว่ากระดูกต้นคอก็พอจจะเข้าใจกัน
มันประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอ  ซึ่งมีขนาดเล็ก  สั้น หรือเตี้ย
วางซ้อนกันในแนวตั้งตรงเป็นคอลั่มน์ 

 กระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละชิ้น มีชืื่อเรียก vertebrae มีลักษณะเป็นบล๊อก 
รูปร่างกลม  ขนาดเล็ก  ส่วนหน้าทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลัก  
จะเรียกว่า  body   หรือเป็นคอลัมน์ด้านหน้า  (anterior colun) 
     
ส่วนทางด้าหหลังของกระดูกหลัก (vertebral body) จะมีกระดูกมีลักษณะ
เป็นวงแหวน ทำให้เกิดมีช่องเกิดทางด้านหลัง (canal)

กระดูกส่วนที่เป็นวงแหวนทางด้านหลังของกระดูกหลัก vertebral body
จะเป็นกระดูกที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อ  หรือเป็นก้าน  (pedicles) ยื่นไป
ยึดกับกระดูกสันหลังส่วนที่เป็นแกนหลัก (body ) ทั้งสองข้าง ซ้าย และขวา 

ส่วนอีกด้านของก้านกระดูกดังกล่าว  จะเชื่อมกับกระดูกที่ลักษณะเป็นแผน
เรียก lamina  ซึ่งจะเชื่อมกันตรงกลาง  มีลักษณะคล้ายหลังคา (roof) ของ
ช่องกระดูก (canal) ทำหน้าที่ปกป้องไขประสาทสันหลัง

นั้นคือลักษณะของกระดูกสันหลังแต่ละชิ้น
ซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลัก (body), และส่วน (lamina) ที่
ทำหน้าที่ปกคลุมไขประสาททางด้านหลัง โดยทั้งสองส่วนจะเชื่อมเป็นชิ้น
เดัียวกันด้วยกระดุกส่วนที่เรียกว่า  "ก้านกระดูก"  หรือ pedicles ช้าย และขวา

เมื่อกระดูกสันส่วนคอวางซ้อนกันในแนวกันเป็นคอลัมน์  จะทำให้ช่องของ
กระดูกสันหลังแต่ละอัน  รวมกันเป็นแนวที่มีลักษระเป็นท่อ  เรียก spinal canal 
ซึ่งเป็นที่อยู่ของไขประสาท (spinal cord)

กระดูกคอแต่ละชิ้นที่วางซ้อนกันในแนวตั้งตรง จะเชื่อมติดกันด้วย "หมอน
กระดูก" มีชื่อเรียก " intervertebral disc"  ทำให้กระดูกสันหลังแต่ละชิ้นมี
ช่องว่าง (space)เกิดขึ้น

หมอนกระดูก (disc) จะทำหน้าทีเป็น "ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน" ระหว่างกระ
ดูกคอ (shock absorber) ทำหน้าที่ป้องกันกระดูกแต่ละชิ้นจากแรงดูงสูพื้นดิน
ในแต่ละวัน (daily pull of gravity)   นอกจากนั้น มันยังทำหน้าที่ป้องกันกระดูก
สันหลังส่วนคอจากการถูกกระแทกจากกิจกรรมประจำวัน
เช่น   กระโดดโลดเต้น และยกของหนัก ...

หมอนกระดุกประกอบด้วยสองส่วน:
ตรงกลาง  มีชื่อว่า nucleus มีลักษณะเหมือนฟองน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันการสั้น
สะเทือน   ส่วนที่สองมีชื่อเรียก annulus จะทำหน้าที่ให้ nucleus อยู่ภายใน  
เพื่อให้มันสามารถทำหน้าที่ของมันได้ตามปกติ (shock absorber)

Annulous  เป็นพังผืดที่มีความแข้งแรง มีลักษณะเป็นวงแหวนห่อหุ้ม nucleus เอา
ไว้โดยรอบ     ไม่แต่เท่านั้น ...มันยังทำหน้าที่ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอ
ที่วางซ้อนกันให้เป็นแท่งคอลัมน์  ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่ธรรมชาติได้
กำหนดไว้  ดดยไม่เคลื่อนหลุดจากที่<< BACK  P.1 :  Cervical stenosis :  Introduction

 NEXT >> P.  3 : Cervical spnial stenosis: Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น