วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเส้นนประสาทถูกกด P. 3 : Pinched nerve- Causes

April 5, 2014

เมื่อเส้นประสาทถูกหนีบ...
ปรากฏว่า มีแรงจากอวัยวะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกดเส้นประสาทโดยตรง

ในคนไข้บางราย   เนื้อเยื่อที่ไปกดเส้นประสาทนั้นอาจเป็นกระดูก  หรือ
กระดูกอ่อน  ซึ่งเกิดจากหมอนจากกระดูกสันหลังระดับเอวกระดูกแตก และ
เคลื่อนหลุดออกจากที่มันเคยอยู่  ....ไปกดรากประสาทในบริเวรใกล้เคียง
ส่วนในรายอื่น ๆ อาจเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นก็ได้
         
ในกลุ่มที่เป็น carpal tunnel syndrome...
มีสาเหตุหลายอย่าง  เป็นต้นเหตุให้เส้นประสาท median nerve  ซึ่งอยู่บริเวณ
carpal tunnel  ถูกกดทับเอา  เช่น อาการบวมของปลอกหุ้มเอ็น (tendon sheath), 
กระดูกมีขนาดโตขึ้น รวมไปถึงเอ็นพังผืดที่หนาตัวจากการเสื่อม  และการอักเสบ
เป็นเหตุทำให้ท่อ carpal tunnel เกิดการตีบแคบลง
           
มีโรคหลายอย่าง อาจเป็นต้นเหตุทำให้เส้นประสาทถูกกดได้ เช่น :

o ได้รับบาดเจ็บ (Injury)
o ท่าทางที่ผิดปกติ (Poor posture)
o โรครูมาตอยด์ หรือข้อมืออักเสบ (Rheumatoid or arthritis)
o ได้รับแรงกดจากการทำงานซ้ำ ๆ (stress from repetitive work)
o งานอดิเรก หรือกิจกรรมการกิฬา (Hobies or sport activities)
o ความอ้วน (Obesities)

แรงกดจากสาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท และ
เป็นเหตุให้การทำงานของเส้านประสาทเสียไป

ถ้าเส้นประสาทถูกกดในระยะสั้นๆ บาดเจ็บที่เกิดขึ้นสามารถหายเป็นปกติได้
เหมือนเดิม   ส่วนรายที่มีแรงกดบนเส้นประสาทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลบานาน
ย่อมเป็นเหตุทำให้เกิดอาการเจ็บปวดปรากฏอย่างเรื้อรัง
และสามารถทำให้เส้นประสาทถูกทำลายอย่างถาวรได้


<< BACK P.

 NEXT >> P. 4  Pinched nerve - Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น