วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.8 –Guide for Cervical Spinal Stenosis: Surgical Treatment

March 31, 2014

ในคนไข้กระดูกคอตีบแคบ (cervical stenosis)
ซึ่งมีอาการรุนแรง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด (surgical
Treatment) โดยมีวิธีการที่เราควรทำการเข้าใจดังนี้:

การผ่าตัด (Surgery):
ในกรณีที่ไขประสาทสันหลังระดับต้นคอถูกกด...
การผ่าตัดอาจจำเป็นต่อการรักษา  ซึ่งในบางครั้งต้องกระทำทันทีเสียด้วยซ้ำไป 
การผ่าตัดต่างๆ  ที่ถูกนำมาใช้รักษากระดูกต้นคอตีบ (spinal stenosis)ได้แก่:

o Laminectomy
o Anterior cervical descectomy and fusion
o Corpectomy and strut graft

Laminectomy
       
กระดูกที่มีลักษณะเป็นแผ่น ซึ่งปกคลุมทางด้านหลังกระดุกสันหลัง
ทำหน้าที่ปกป้องไขประสาทสันหลัง (spinal cord) เมื่อมีกระดูกงอก หรือ
หมอนกระดูกแตก และยื่นเข้าไปเบียดไขประสาท...การผ่าตัดเอากระดูก
ที่ปกคลุมทางด้านหลังออก  เรียกว่า laminectomy สามารถลดแรงกด
ซึ่งเกิดขึ้นกับไขประสาทจากหมอนกระดูกแตก  หรือกระเดูกงอกได้

ในการผ่าตัดเอากระดูกทางด้านหลัง
แพทย์บางท่านอาจชอบทำการตัดเอากระดูกที่ปกคลุมด้านหลัง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายหลังคา (roof) ออกทิ้งหมด
เรียกว่า total laminectomy

ส่วนแพทย์บางท่านอาจทำการผ่าตัดเอากระดูกที่ปกคลุมออกเพียงด้าน
เดียว ส่วนกระดูกที่ปกคลุมทางด้านตรงข้าม โดยผ่านตำแหน่งของ
กระดุกที่ได้ถูกตัดเป็นบางส่วน เพื่อให้ทำหน้าที่คล้ายบานพับ (hinge)
จากการผ่าตัดดังกล่าว สามารถลดแรงกดที่เกิอดขึ้นกับไขประสาทได้

เมื่อเวลาผ่านไป ตำแหน่งที่ทำหน้าที่คล้ายบานพับ จะหาย และทำให้
กระดูกสันหลังส่วนคอเปิด เป็นการลดแรงกดที่เกิดขึ้นกับไขประสาทได้
วิธีนี้ เราเรียกว่า partial laminectomy

Anterior Cervical Discectomy and Fusion:

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกคอให้ประสานเป็นกระดุกชิ้นเดียว (solid bone)
จะกระทำทางด้านหน้าของกระดูกต้นคอเสียเป็นส่วนใหญ่
การกระทำดังกล่าว จะทำเมื่อเอาหมอนกระดูกออกหมดแล้ว จากนั้น
แพทย์เขาจะทำการเอากระดูก (graft) ใส่เข้าไปแทนที่...
ซึ่งจะทำให้กระดูกต้นคอที่อยู่บน-ล่างเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียวกัน

Corpectomy and Strut Graft:

เป็นการผ่าตัดเอาตัวกระดุกทางด้านหน้าออก (anterior column)
โดยทำการผ่าตัดเอากระดุกคอออกหลายระดับ จากนั้น แพทย์จะ
กระดูกจากที่อื่น (bone graft from iliac crest) ใส่ไว้แทนที่
การผ่าตัดแบบนี้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ซึ่งเป็น plate และ screws
ยึดตรึงกระดูกคอให้อยู่กับที่จนกว่าจะหาย (เชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกัน)
    
  
การผ่าตัดด้วยยวิธี corpectomy and strut graft มักจะใช้ในรายที่
มีความรุนแรง (sever spinal stenosis)


<< BACK  P. 7   Cervical spinal stenosis : Nonsurgical treatment

 NEXT >>  P. 9 :  Cervical spinal stenosis : Rehabilitation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น