วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดเส้นประสาท P. 2 : Neuralgia – Types

April 10, 2014

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า...
อาการปวดประสาท สามารถเกิดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และมีต้น
เหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าได้ และมีบ่อยครั้ง เราไม่สามารถทราบ
ได้เลยว่า อาการปวดประสาทมีต้นเหตุจากอะไร ?

ส่ำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประสาท ที่เราทราบได้แก่ :

Postherpetic Neuralgia:

เป็นอาการปวดประสาทที่เกิดตามหลังการเป็นโรคงูสวัส ซึ่งเป็น
เชื้อไวรัสในกลุ่มอีสุกอีใส (shingles)
เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบ โดยเราจะพบผื่นบนผิวหนังที่มี
ความเจ็บปวดอย่างมาก พร้อมกับมีตุ่มเป็นหนอง (blisters)
อาการปวดประสาทสามารถบังเกิดขึ้นเมื่อโรคปรากฏบนผิวหนัง (shingles)
ซึ่งอาการอาจเพียงเล็กน้อย ถึงขั้นรุนแรง โดยอาการจะปรากฏต่อเนื่อง
หรือเป็นๆ หาย ๆ และอาจกินเวลานานเป็นเดือน หรือนานเป็นปีได้

Trigeminal Neuralgia:

เป็นอาการปวดประสาทตามแนวของเส้นประสาทที่....ชือว่า
trigeminal nerve ซึ่งวิ่งออกจากสมองสู่ใบหน้า
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประสาทชนิดนี้ เชื่อว่าเป็นผลมาจาก
เส้นเลือดที่กดทับเส้นประสาท (trigeminal nerve) ตรงตำแหน่ง
ที่จะวิ่งเข้าสู่สมอง

อาการปวดของเส้นประสาทชนิดนี้ จะมีอาการปวดในบริเวณใบหน้า
และมักเป็นทางด้านเดียว และส่วนใหญ่จะเกิดในคนสูงอายุ

Glossopharynge  
     
อาการปวดจาดเสนประสาท glossopharyngeal nerve
ซึ่งเป็นประสาทที่ปรากฏในช่องภายในคอ เป็นอาการปวดประ
สาทที่พบได้ไม่บ่อยนัก โดยจะพบอาการปวดในบริเวคอ และ
ภายในคอ


<< BACK P. 1 : What is Neuralgia

NEXT >> P. 3 : Neuralgia – Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น