วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.1 -Cervical Spinal Stenosis : Introduction

March 29, 2014

อาการปวด  ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของคนเสียไปในระยะยาว...
นอกจากอาการปวดหลัง และขาแล้ว   อาการปวดต้นคอ และปวด
และชาในบริเวณไหล่  และแขน  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งทำให้พักพวก
เพื่อนฝูงที่เป็นโรคดังกล่าว  ต้องถึงกับเสียศูนย์ไปหลายคน

วิธีการทีจะเอาชนะโรค  ที่ก่อให้เกิดอาการปวดดังกล่าว หรืออย่างน้อยก็อยู่
กับมัน (โรค) ได้  โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรค
ที่เป็นเหตุให้ได้ว่า   มันเกิดได้อย่างไร ,  สามารถป้องกันได้หรือไม่ 
และเมื่อมันเกิดแล้ว เราจะจัดการกับมันอย่างไร ?


ไขประสาทสันหลัง (spinal cord)...
เป็นแท่งไขประสาท ซึ่งถูกปกป้องโดยกระดูกคอที่มีลักษณะ
เป็นท่อ (canal) ใน "คอลัมน์"  ด้านหลังของกระดูกสันหลังส่วนคอ   เมื่อใด
ก็ตามที่ช่องดังกล่าว (spinal canal)  เกิดตีบแคบ จะทำให้ไขประสาท
มีโอกาสถูกดรัด  เหมือนกับที่ใส่เสื่อขนาดเล็ก...จะรู้สึกฟิตรัดหน้าอกจนหายใจ
ไม่ออก....ไขประสาทสันหลังหากมันพูดได้  มันก็คงพูดเช่นนั้น

ภาวะของช่องกระดูกคอเกิดการตีบแคบ มีชื่อเรียก Cervical Spinal stenosis 
หรือ  cervical stenosis  และเมื่อไขประสาทถูกกดรัด  จะทำให้เกิดอาการ  และ
ภาวะดังกล่าว  เรียก  myelopathy  ซึ่งควรได้รับการดูแลรักษา

เมื่อไขประสาทถูกกด- เกิด myelopathy  ขึ้น   ย่อมทำให้เกิดมีปัญหาหลาย
ประการ   เช่น ปัญหาของลำไส้ (bowels) และกระเพาะปัสสาวะ (bladder), 
ทำให้การเดิน (walking pattern) เปลี่ยนแปลงไป, และอาจมีผลกระทบกับ
การใช้มือ และนิ้วมือ
                  
เพื่อความเข้าใจกี่ยวกับเรื่องกระดูกต้นคอตีบแคบได้ดีขึ้น
เราลองมาพิจารณาเรียนรู้โรคกระดุกต้นคอตีบแคบด้วยกัน...


NEXT >>>  Cervical spinal stenosis : Anatomy

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น