วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส P. 8: What is the outlook (Prognosis) ?

April 11,2014

คำถามมีว่า – คนเป็นโรค MS จะมีอนาคตเป็นเช่นใด ?
 
เป็นที่ทราบกันว่า โรค MS เกิดขึ้นกับคนที่แตกต่างกัน และการดำเนิน
โรคในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน   ซึ่งหมายความว่า มันเป็นการยากที่จะทำนาย
ได้ว่าโรคทีเกิดขึ้น....จะลงเอยอย่างไร

 ประเด็นสำคัญมีว่า เราไม่มีวิธีการตรวจ  เพื่อทำนายอนาคตว่า
เมื่อเกิดโรคดังกล่าวขึ้นแล้ว โรคจะดำเนินไปอย่างไร ?

คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรค MS....
ภายหลังการวินิจฉัย เขาสามารถเดินได้ และสามารถปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
ของเขาได้อีกหลายปี  และคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไม่จำเป็นต้องนั่งรถเข็น
 (wheel chair)

อย่างไรก็ตาม มีคนไข้บางรายที่เป็นโรค MS จะกลายเป็นคนไร้สมรรถภาพ
เมื่อเวลาผ่านไป และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่แปรสภาพเป็นคนไข้สมรรถ
ภาพอย่างรุนแรง ซึ่งได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการหายาในกลุ่ม disease-
Modifyling drugs เพื่อทำให้การรักาโรคดังกล่าวดีขึ้น

ผลจากการวิจัยพบว่า...
โดยเฉลี่ยคนที่เป็นโรค MS จำนวน ¾ คาดว่าจะกลายเป็นคนไร้สมรรถภาพ
ในเวลา 10 – 15 ปีหลังการเกิดโรค

<< BACK

www.patient.co.uk/health/multiple-sclerosis-leaflet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น