วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

อาการปวดเส้นประสาท P. 3 : Neuralgia – Causes

April 10, 2014

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประสาท  คือ เส้นประสาทถูกทำลาย...
เส้นประสาทในแต่ละเส้นของร่างกายจะถูกปกคลุมโดยเยื้อหุ้ม (coating)
หรือเปลือกของเส้นประสาท ซึ่งมีชื่อเรียก myelin sheath

เมื่อเปลือกเส้นประสาท (myelin sheath) ถูกทำลาย หรือเสื่อม
สลายไปจากเส้นประสาท จะก่อให้เกิดอาการเมือนถูกของมีคมทิ่มแทง
(stabbing), มีอาการปวดประสาทคล้ายไฟฟ้าช๊อท

มีปัจจัยอีกหลายอย่าง รวมทั้งอายุที่แก่ตัวขึ้น สามารถทำให้เกิด
มีการทำลายเปลือกเส้นประสาท (myelin sheath)
แต่มีหลายกรณีของการเกิดอาการปวดประสาท ไม่สามารถพบสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประสาท ได้แก่:

Infection:
เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอีสุกอีใส (chickenpox virus) เป็นสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดอาการปวดเส้นประสาท เรียก postherpetic neuralgia
อาการปวดประสาทชนิดนี้ จะพบมากขึ้นในคนที่มีอายุสูงขึ้น
นอกจากนี้...
เรายังพบอาการปวดประสาทในโรค Lyme disease, HIV และโรค
syphillis เป็นต้น

Multiple Sclerosis:
MS หรือ Multiple sclerosis เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลาย
ตัวของเปลือกหุ้มเส้นประสาท (myelin sheath)

Pressure on the nerve:
เปลือกของเส้นประสาท (myelin sheath) สามารถถูกทำลาย
จากการกด ซึ่งอาจเกิดจากกระดุก, เอ็นพังผืด, เส้นเลือด, หรือ
เนื้องอก ซึ่งกดลงบนเส้นประสาท

อาการปวดจากเส้นประสาท trigeminal nerve ถูกกด ส่วนมาก
จะเกิดจากเส้นเลือดที่ผิดปกติโดยมีอาการปวด (swelling of blood
Vessels)

Diabetes:
มีคนเป็นโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อย ทรมานจากอาการปวด
ประสาท เพราะการมีน้ำตาลในกระแสเลือดในระดับสูง ๆ
สามารถนำไปสู่การทำลายเปลื่อกของเส้นประสาทได้

Less Common Causes:
นอกจากสาเหตุที่กล่าวมา   อาการปวดประสาทอาจมาจาก
ปัจจัยอีกหลายอย่าง  ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก เป็นต้นว่า:

o โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease
o Porphyria (a rare blood disease)
o ยารักษาที่ใช้ในคนเป็นโรคมะเร็งบางอย่าง เช่น cisplatin,
Paclatin หรือ vincristin
o ได้รับบาดเจ็บ เช่น เกิดจากการผ่าตัด
o ถูกระคายจากสารเคมี

<< BACK   P. 2 : Neuralgia - Types

 NEXT >> P. 4 : Neurlgia- Diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น