วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.3 –Guide for Cervical Spinal Stenosis : Causes

March 30, 2014:

เมื่อได้สัมผัสกับคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกคอบตีบแคบ. (cervical stenosis)
ร้อยทั้งร้อย....จะมีคำถามในใจว่า ทำไมโรคอย่างนี้ต้องเกิดกับเขา ? 
เขาทำอะไรผิดหรือ ? 

ตามปกติช่องของกระดูกสันส่วนคอ (spinal canal) จะมี ที่ว่างเหลือเฟือ
ให้เป็นที่อยู่ของไขประสาทสันหลัง  เหมือนสรวมเสื้อที่ขนาดโตกว่าลำตัว
โดยทั่วไป  จะพบว่า ความกว้างของช่องกระดูกสันหสังส่วนคอจะมีความ
กว้างประมาณ 17 – 18 มิลลิเมตร

ในรายที่ช่องกระดูกคอตีบแคบ จะมีความกว้างอยู่ที่ 13 มิลลิเมตร หรือต่ำกว่า 
และในรายที่ขนาดของช่องดังกล่าว ลดต่ำถึง 10 มิลลิเมตรเมื่อใด
อาการทางไขประสาทถูกกด (myelopathy) อย่างรุรแงจะเกิดขึ้น...

อาการของไขประสาท (spinal cord) ถูกกด (myelopathy) ยังเป็นผลมาจาก
เส้นเลือดในปริเวณไขประสาทถูกกดได้อีกด้วย

        
สาเหตุของช่องกระดุูกสันหลังตีบแคบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น:


o ความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenitial stenosis)
o การเสื่อมทรุดตามอายุการใช้งาน (Degeneration)
o ความมั่นคง และแข็งแรงของกระดุกสันหลังเสียไป (spinal instability)
o หมอนกระดูกสันหลังแตก และหลุดเข้าสู่ช่องกระดูกสันหลัง (Disc herniation) 
o เส้นเลือดของไขประสาทสันหลังเกิดตีบแคบ (Constriction Of blood vessel to spinal cord)

<< BACK  P. 2:   Cervical spinal stenosis: Anatomy

 NEXT >>  P. 4 :  Cervical spinal stenosis :  Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น