วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเส้นประสาทถูกกด P. 4: Pinched nerve – Risk factors

April 5, 2014

มีปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำให้เส้นประสาท
ถูกกดได้ เช่น:

o ตำแหน่งท่าทาง (posture):
ท่าทางที่ผิดปกติ สามารถเพิ่มแรงกดไปบนกระดูกสันหลัง และราก
ประสาทได้

o เพศ (Sex):
สตรีมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ carpal tunnel syndromes ซึ่งอาจมี
ต้นเหตุจากชอง carpal tnnel มีขนาดเล็กกว่าปกติ

o กระดูกงอก (Bone spurs)
บาดเจ็บ (trauma) หรือโรคซึ่งเป็นเหตุทำให้กระดุกหนาตัวขึ้น เช่น
ข้อกระดูกอักเสบ และเสื่อม (osteoarthrisit) เป็นต้นเหตุให้เกิดมี
กระดูกงอก (spurs)

กระดูกงอกที่เกิดขึ้น สามารถทำให้การเคลื่อนไหวกระดูกสันหลัง
แข็ง & ติดขัด รวมไปถึงการทำให้ช่องกระดูกลันหลัง ตรงตำแหน่ง
ทางออกของเส้นประสาทถูกหนีบ ถูกกดได้

o ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis
การอักเสบจากโรครูมาตอยด์ สามารถเป็นเหตุให้เกิดการกดที่เส้น
ประสาท โดยเฉฑาะในบริเวณข้อที่อักเสบนั้นเอง

o โรคต่อมไทรอยด์
คนที่เป็นโรครูมาตอยด์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ carpal tunnel
Syndromes ได้

o โรคเบาหวาน (Diabetes)
คนเป็นโรคเบาหวาน มีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นประสาทถูกกดได้สูง

o การใช้งานมากกว่าปกติ (Overuse):
งานประจำ หรืองานอดิเรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้มือ, ข้อมือล ไหล่บ่อยๆ
เช่น การประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ มีโอกาสทำให้เส้นประสาทถูก
หนีบได้

o ความอ้วน (Obesity):
การมีน้ำหนักตัวสูง สามารถเพิ่มน้ำหนักลงบนเส้นประสาทได้

o การตั้งครรภ์ (Pregnancy):
ในคนตั้งท้องจะมีน้ำ และมีน้ำหนักตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสามารถทำให้
แนวทางที่เส้นประสาทเดินผ่านบวม และกดเส้นประสาทได้

o พันธุกรรม (Heredity) :
มีบางคนมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงต่อการทำให้เส้นประสาท
ถูกหนีบหรือกดได้

<< BACK

์NEXT >> Pinched nerve P. 5 : Tests and diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น