วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อมีอาการชาที่มือ p. 3 Numbness in the hand- Causes (Continued)


April 7, 2014

ในการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการชาที่มือ  แพทย์จำเป็นต้องอาศัยข้อ
มูลทุกด้าน  ซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับอาการที่ดังกล่าว  เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัย
นอกจากนั้น แพทย์อาจจำเป็นต้องอาศัยการต่าง ๆ เพื่อยืนยันคำวินิจฉัย
ก่อนให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการชาที่มือ ได้แก่:

o Alcoholism โรคพิษสุราเรื้อรัง

o Amyloidosis โรคอะไมรอยโดซิส เกิดขึ้นเมื่อมีสารโปรตีนชนิด
หนึ่งชื่อ amyloid สะสมภายในอวัยวของกาย....

o Brachial plexus บาดเจ็บของข่ายประสาทจากต้นคอ (C5,6, 7,8,
และT1) ซึ่งทำหน้าที่นำคลื่นประสาทจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
ไปยังไหล่, ต้นแขน, และมือ

o carpal tunnel synrome กลุมอาการ “คาร์ปาล”

o Cervical spondylosis เป็นโรคที่สัมัพันธ์กับอายุที่มากขึ้น
 เกิดมีการสึกหรอในบริเวณหมอนกระดูก

o Ganglion cyst เป็นก้อนที่เป็นถุงน้ำ (Cyst) ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
 ตำแหน่งของเอ็น หรือข้อของข้อมือ หรือมือ

o Guillain-Barre syndrome เป็นโรคที่พบได้น้อยมาก   เกิดจากความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดเพี้ยนไป โดยหันอายุธเข้าทำลาย
เส้นประสาทของตัวเอง

o HIV/AIDS

o Lyme disease โรคลายม์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกสายพันธ์
Borrelia spp. โดยถูกเห็นกัด..
.
o Multiple sclerosis โรคปลอกประสาทอักเสบ

o Paraneoplastic syndromes of the nervous system
เป็นกลุ่มของอาการที่เกิดขึ้นกับคนบางคนที่เป็นมะเร็ง

o Peripheral neuropathy เส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลาย 
เป็นต้นเหตุของความเจ็บปวด และอาการชาที่บริเวณมือ

o Raynaud's disease เป็นโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้บางส่วนของกาย
รู้สึกมีอาการชา และรู้สึกเย็น เป็นการตอบสนองต่ออาการเย็น
หรือความเครียด

o Side effects of chemotherapy drugs

o Sjogren's syndrome เป็นโรคทางระบบภูมคุ้มคุ้น ซึ่งเป็นเหตุให้น้ำตาแห้ง

o Spinal cord injury

o Stroke

o Syphilis

o Syringomyelia เป็นโรคทีเกิดจากการมีถุงน้ำเกิดภายในประสาทสันหลัง

o Type 2 diabetes

o Ulnar nerve compression

o Vasculitis โรคเส้นเลือดเกิดการอักเสบ

o Vitamin B-12 deficiency

สาหตุต่าง ๆ ที่เสนอมานั้น มักจะเกิดอาการชาที่มือ ร่วมกับอาการอย่าง
อื่น ซึ่งท่านจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไป


<< BACK

NEXT  >>  P. 4:  Carpal tunnel syndrome

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น