วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเกิดมีอาการชาที่ฝ่ามือ p 9 : Carpal Tunnel syndrome – Prevention & Prognosis

April 8, 2014

มีประโยคหนึ่งที่แพทย์ชอบพูดกัน.. คือ
“ตัวใครตัวมัน...ใครทำใครได้...”.
นั้นเป็นประโยคที่แพทย์แนะนำอะไรบางอย่างให้คนไข้นำไปปฏิบัติ
ถ้าคนไข้สามารถปฏิบัติตามที่แนะนำ...ผลดีย่อมบังเกิดได้สูง
.....

ท่านสามารถป้องกันไม่ให้โรค carpal tunnel syndrome ได้ด้วยการปรับเปลี่ยน
วิถีการดำเนินชีวิต  ซึ่งสามารถลดปัจจyยเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้
เป็นต้นว่า  เลิกสูบบุหรี่   เลิกรับประทานอาหารรสเค็มจัด

การควบคุมโรคเบาหวาน, ความดันเลือดสูง และข้ออักเสบได้ดีย่อม
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด carpal tunnel syndrome ได้เช่นกัน

ให้ใส่ใจต่อต่อการใช้ข้อมือของตัวเอง  ด้วยการหลีกเลี่ยงการทำงานที่ทำ
ให้ข้อมือแอ่นไปทางด้านหลัง (over extend)  ถือเป็นวีธีที่ดี่สำหรับลด
การเกิดโรค  หรือลดอาการของโรคได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นการบริหารกายจากนักกายภาพบำบัดอาจมีส่วนจำเป็น
เช่นเดียวกัน

การรักษาโรคแต่เนิ่นๆ  พร้อมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ย่อมทำให้
ประสบผลดีในระยะยาว  และสามารถทำให้อาการหายไป  แต่หากปล่อย
ไว้ไม่รักษา โรคเส้นประสาท "มีเดียน" ถูกกดทับอาจลงเอยด้วยการ
ทำให้เส้นประสาทถูกทลายมากขึ้น  จนถึงขั้นเกิดความพิการ
 และสูญเสียการทำงานของมือไป

<< BACK P. 8 : Carpal tunnel syndrome : Treatment

Sources:
o Mayoclinic
o Healthline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น