วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส P. 6: Multiple sclerosis-How is multiple sclerosis diagnosed?

April 11, 2014

เป็นที่ทราบกันว่า...
อาการต่างๆ ที่เกิดในโรคมัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส สามารถเกิดจากโรค
อย่างอื่นได้  จึงเป็นการยากที่จะบอกได้ในระยะแรก ๆ ว่า อาการที่เห็น
นั้นเป็นอาการของคนเป็นโรค “มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส”ยกตัวอย่าง... คนไข้อาจมีอาการชาที่ขา, สายตาพล่ามัว มาเป็นเวลา
สองสามอาทิตย์  จากนั้นอาการจะหายไป ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นในระยะ
แรกๆ ของคนเป็นโรค MS  หรืออาจเป็นอาการพึ่งหายไปของโรคอย่างอื่น
ซึ่งไม่ใช่โรค MS ก็ได้

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา...
การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องไม่สามารถจะกระทำได้จนกว่า จะมีอาการของโรค
จะเลว (relapses) อีกสองครั้ง หรือมากกว่าเกิดขึ้นอีก
ดังนั้น ท่านอาจจำเป็นต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน หรือหลายปี  ก่อนที่จะ
ได้รับกาารวินิจฉัยว่า  ท่านเป็นโรคมัลิเปิลสะเกลอโรซิสหรือไม่ ?

คำถามมีว่า...มีการตรวจอะไรบ้างที่พอจะนำมาใช้เพื่อช่วยการวินิจฉัย ?

ในคนไข้โรค MS  ส่วนใหญ่แล้ว...
ไม่ปรากฏว่า มีการตรวจใดที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแจ่มชัดว่า
ท่านเป็นโรค MS โดเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของโรค

อย่างไรก็ตาม...
มีการตรวจบางอย่าง  อาจช่วยบ่งบอกว่า ท่านอาจเป็นโรค MS
หรือบ่งบอกให้ทราบสาเหตุของอาการที่ปรากฏได้:

 Magnetic resonance imaging (MRI) scan:
MRI scan เป็นการตรวจที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับการตรวจสมอง โดยสามารถ
ตรวจร่องรอยของการอักเสบ  และรอยแผลเป็น (scarring) ภายในสมอง
 ซึ่งเกิดจากโรค MS

แม้ว่า การตรวจด้วย MRI จะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค MS
แต่ไม่ได้หมายความว่า การตรวจนั้นจะบอกได้ทุกรายไป
โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของโรค

ดังนั้น ผลจากการตรวจ MRI ควรนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่
ได่จากอาการ และการตรวจร่างกาย

ในเมื่อ MRI scans สามารถนำมาใช้ในการตรวจโรค MS จึงทำให้การตรวจ
อย่างอืนแทบไร้ความหมายไป เช่น การเจาะสันหลัง (lumbar puncture)
และ Evoked potential test

 Lumbar puncture:
เป็นการตรวจหาprotein จากน้ำไขสันหลัง (CSF) ซึ่งในคนที่
เป็นโรค MS จะพบ protein บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่มันสามารถพบได้ในโรคอื่นเช่นกัน...

 Evoked potential test:
เป็นการตรวจดูร0E39ปแบบการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสไฟฟ้า
ในเส้นประสาทบางเส้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป


<< BACK P. 5: : Multiple sclerosis symptoms

 NEXT >>P. 7: Multiple sclerosis treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น