วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

Urge incontinence P. 2 : Understanding urine and the bladder

April 19,2014

มนุษย์เรามีอยู่สองไตด้วยกัน  ซึ่งจะทำหน้าที่กำจัดเอาของเสียออก
ทางปัสสาวะด้วยการทำงานอยู่ตลอดเวลา  โดยจะมีน้ำปัสสาวะไหลผ่าน
ออกจากไตผ่านท่อไต (ureter)  ลงสู่กระเพาะปัสสาวะ
อย่างต่อเนื่อง  แต่ละท่านจะมีจำนวนปัสสาวะในปริมาณแตกต่างกัน
 โดยขึ้นกับปริมาณของน้ำทีท่านดื่ม, อาหารที่ท่านกิน
 และเหงือที่ถูกขับถ่ายออกทางผิวหนัง

กระเพาะปัสสาวะจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อ และเป็นที่กักขังน้ำปัสสวะเอาไว้
เมื่อมีน้ำปัสสาวะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะทำให้กระเพาะปัสสาวะขยายตัวอย่า
ต่อเนื่อง

จากกระเพาะปัสสาวะจะไหลออกทางออกทางท่อปัสสาวะ ชื่อ  urethra
ซึ่งมันจะเปิดเมื่อกระเพาะปัสสาวะบีบตัว
โดยปกติมันจะปิดตัวอยู่ตลอดเวลา  เหมือนประตูที่ถูกปิด  และจะเปิดเฉพาะ
เมื่อต้องการให้น้ำปัสสาวะผ่านไปเท่านั้น

เมื่อมีปัสสาวะรวมตัวในกระเพาะปัสสาวะจนเต็ม
มันจะส่งสัญญาณให้สมองได้ทราบ  จากนั้นสมองจะส่งสัญญาณให้ทราบ
ถึงเวลาต้องขับถ่ายปัสสาวะ....

ในการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ...
จะขึ้นตรงกับคลื่นประสาทที่มีควมสลับซับซ้อน โดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สมอง, กระเพาะปัสสาวะ และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน  ซึ่งจะทำหน้าที่บอก
ให้เราได้ทราบว่า   กระเพาะปัสสาวะมีน้ำปัสสาวะเต็มแล้ว  และบอกให้กล้ามเนื้อ
กระเพาะที่เป็นปกติทำการบีบตัว หรือคลายตัวในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

นั้นคือบทบาทของกระเพาะปัสสาวะตามปกติ
ส่วนภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มันเกิดขึ้อย่างไร เราจะได้นำเสนอต่อไป

<< BACK

NEXT  >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น