วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

Urge incontinence P. 4 : Types of incontinence


April 20, 2014

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มี 3 ชนิดด้วยกัน:
  • Urge incontinence
  • Stress incontinence
  • Overflow incontinence
Urge incontinence ถือเป็นอันดับสองของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
ดยเราจะพบได้ 3 ใน 10 ของคนที่เป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกอายุขัย   แต่ที่พบมากที่สุดเห็นจะ
เป็นช่วงต้นๆ ของคนย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่   และ
จะพบในผู้หญิงได้มากกว่า

ส่วน  stress incontinence เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุด  
กล่าวโดยสั้น ๆ ภาวะ  stress incontinence จะเกิดขึ้นเมื่อแรงที่เกิดขึ้น
ภายในกระเพาะปัสสาวะมีมากเกินกว่าหูรูด (bladder outlet)จะต้านทานเอาไว้ได้  
โดยมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานอ่อนแอ 
จึงทำให้มีน้ำปัสสาวะไหลลาด (เล็ด) ในขณะที่มีเกิดอาการไอ, หัวเราะ, จาม, 
หรือออกกำลังกาย

สำหรับ Overflow incontinence  เป็นภาวะปัสสาวะไหลลาดออกมาโดยที่
เจ้าตัวไม่รู้ตัว...เหมือนน้ำล้นถังบรรจุน้ำ  จะรู้อีกทีเมื่อก้นเปียกไปซะเล้ว
ในบางรายอาจมีความรู้สึกว่ามีน้ำปัสสาวะไหลออกมาได้เอง
โดยที่เจ้าตัวไม่สามารถควบคุมได้

สาเหตุของความอ่อนแอของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน จะเกิด
ภายหลังสตรีคลอดบุตรเสียส่วนใหญ่

มีคนบางคนกลั้นปัสสาวะไม่ได้ โดยเป๋็นแบบผสม (mixed incontinence)
ซึ่งมีทั้ง stress incontinence และ urge incontinence

<<BACK
NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น