วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ปวดต้นคอจากบาดเจ็บ - "วีพแลช" P.2 : Whiplash - Symptoms

April 8, 2014

คำถามมีว่า...
คนได้รับบาดเจ็บ “วีพแลช” มีอาการอย่างไรหรือ ?
   
คนที่ได้รับบาดเจ็บ “วีพแลช” มักจะปรากฏอาการภายใน 24 ขั่วโมง
หลังจากประสพอุบุติเหตุ   อาจมีบางคนอาจมีอาการเมื่อเวลาได้ผ่านพ้น
ไปนานถึง 2 - 3 วัน   และกินเวลาหลายอาทิตย์กว่าจะหาย

อาการที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ :
   
o ปวดต้นคอ และคอแข็ง
o ปวดศีรษะ, ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดที่ฐานของกระโหลก
o วิงเวียน
o สายตาพล่ามัว
o เมื่อยล้า

บางคนอาจมีอาการต่อไปนี้ได้:

o ไม่ค่อยมีสมาธิ
o มีปัญหาเรื่องความจำ
o มีเสียงในหู
o มีปัญหาในการหลับนอน
o ขี้หงุดหงิด
o กล้ามเนื้อ่อนแรง
o อาการมีนชา

คนที่ได้รับบาดเจ้บที่ต้นคอดังกลาว   อาการจะหายไปภายใน
เวลา  2 – 3 เดือนเป็นส่วนใหญ่   และมีเพียงรายอาจกินวาลาป็ยาวนาน
เป็นเดือน.. หรืออาจนานเป็นปีได้

มีคนไข้บางราย เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียด  จะพบการฉีดขาดของหมอน
กระดูก  และเอ็นในบริเวณคอ  แต่มีเพียงบางราย ทั้งๆ ที่มีอการปวดที่
บริเวณคอ   แต่ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติใด ๆ

<< BACK 

 NEXT >> P. 3 :  Whiplash – Tests and diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น