วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่ออาการชาปรากฏขึ้นที่มือ P. 2 : Numbness in the hand – Causes

April7, 2014

อาการชาที่มือ  ส่วนมากเกิดจากเส้นประสาทถูกทำลาย , หรือประสาท
ถูกกด (compression), หรือถูกระคาย (irritation)  โดยอาจเกิดขึ้น
ที่รากประสาท  หรือปลายประสาทแขนงใดแขนงหนึ่งของเส้นประสาท
ในบริเวณแขน (arms) หรือข้อมือ (wrists)

นอกจากนั้นเราพบว่า  คนที่เป็นโรคเบาหวาน (diabetes) สามารถทำ
ให้ประสาทถูกทำลายได้เช่นกัน   และเป็นต้นเหตุของอาการชาได้
ซึ่งส่วนมากจะปรากฏที่บริเวณเท้าได้มากกว่าเกิดขึ้นที่มือ

มีส่วนน้อย อาการชา  อาจมีต้นเหตุจากปัญหาที่เกิดในสมอง หรือใน
บริเวณไขประสาท   ซึ่งนอกจากอาการชาที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนมากจะมี
กล้ามเนื้ออ่อนแรง   หรือมีการสูญเสียการทำงานของอวัยวะดังกล่าว
ด้วยเสมอ

เป็นที่น่ายินดีที่ อาการชาที่เกิดขึ้น โดยตัวของมันเองแล้ว  มันไม่ใช้สิ่ง
ที่น่ากลัว   ไม่มีอันตรายต่อชีวิตเหมือนคนที่เป็นโรคสมองถูกทำลาย
หรือเป็นเนื้องอกในสมอง


<< BACK

 NEXT >> เมื่อมีอาการชาที่มือ p. 3 Numbness in the hand- Causes -continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น