วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม” P. 2 : Guillain-Barre syndrome –Symptoms

April 12, 2014

โรคกิลแลง-บาร์เร เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนัก...
แต่จัดเป็นโรครุนแรงโรคหนึ่งที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดเพี้ยนไป
โดยหันอาวุธเข้าทำลายล้างเซลล์ประสาทส่วนปลาย ก่อให้เกิดอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง, อาการชา, อาการเป็นเหน็บ, และ
สุดท้ายลงเอยด้วยการเป็นสอัมพาต

เราไม่ทราบว่า สาเหตุของโรคคืออะไร ?
แต่มันจะถูกกระตุ้นให้เกิดอาการโดยการอักเสบของหลอดลม และไวรัส
ลงกระเพาะ (stomach flu)

อาการเริ่มแรก มักจะรู้สึกเป็นเหน็บที่บริเวณนิ้วเท้า, เท้า, และขา
อาการเหน็บจะกระจายไปยังต้นแขนทั้งสอง และนิ้วมือ
โดยอาการต่างๆ จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

มีบางราย โรคชองเขาจะเลวลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง
อาการของโรค “กิลแลง-บาร์เร” ได้แก่:

o  รู้สึกเหมือนถูกของมีคมิท่มแทง หรือรู้สึกเป็นเหน็บในบริเวณ
    นิ้วมือ และนิ้วเท้า
o  กล้ามเนื้อของขาเกิดอ่อนแรง ซึ่งเคลื่อนสู่ส่วนบนของร่างกาย
    และอาการจะเลวมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
o  เดินได้ไม่มั่นคง (difficulty walking steadily)
o  มีความลำบากในการเคลื่อนไหวลูกตา หรือใบหน้า, มีความลำ
   บากในการเคี้ยวอาหาร, ลำบากในการกลืนอาหาร
o  มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง
o  ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
o  หัวใจเต้นเร็ว
o  หายใจลำบาก และ
o  อัมพาต

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร” จะรู้สึกว่ามีอาการอ่อนแรง
ส่วนมากจะเกิดขึ้นภายใน 4 อาทิตย์หลังการเริ่มต้นของการเกิดโรค
ในบางราย  อาการ จะมีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเกิดอัพาติ
ของแขน –ขา และกล้ามเนื้อหายใจโดยสิ้นเชิงภายในไม่กี่ชั่วโมง

<< BACK  P.1

 NEXT >> P. 3: Guillain-Barre syndrome- Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น