วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก P 7 : Trigger finger - Treatment of serious cases


April 4, 2014

ในกรณีที่โรคนิ้วล๊อก (trigger finger)...
ถ้าอาการของท่านมีควารุนแรง แพทย์ของท่านอาจแนะนำให้
ทำการรักษาตามแนวทางต่อไปนี้:

                  
o Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS).
ยาที่ท่านจะได้รับ เช่นยากลุ่ม NSAIDs  ซึ่งได้แก่ ibuprofen เป็นตัวอย่าง
ที่ สามารถลดการอักเสบ ลดอาการบวมของปลอกที่หุ้มเอ็นนิ้วมือ
 ทำให้อาการปวดลด และอาการนิ้วล๊อกดีขึ้น

o Steroids.
ท่านอาจได้รับการฉีดสาร steroids เข้าปลอกของเอ็นนิ้วมือ
ซึ่งสามารถทำให้อาการอักเสบของปลอกที่หุ้มเอ็นลง   ทำให้อาการปวด
และอาการติดล๊อกหายได้

 การฉีดยาในลักษณะดังกล่าว สามารถฉีดซ้ำได้หากจำเป็น  แต่หากใช้ในคน
ที่เป็นโรค“รูมาตอยด์” หรือ“เบาหวาน”อาจไม่ได้ผล

o Percutaneous trigger finger release.

เป็นการผ่าตัดโดยไม่มีรอยแผยบนผิวหนัง  กระทำได้ด้วยการใช้เข็มตัดเอา
ปลอกของเอ็น  ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้นิ้วติดล๊อกให้ขาด
การผ่าตัดในลํกษณะนี้ จะได้ผลดีในรายที่รายที่เป็นนิ้วติดล๊อกของนิ้วชี้ (index),
นิ้วกลาง (middle finger) และน้วนาง(Ring finger)

o Surgery:
                     
การผ่าตัด  ถือเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับนำมาใช้ในการรักษาโรคนิ้วติดล๊อก
ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น