วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก : P. 2 : Trigger finger- Symptoms

April 2, 2014

อาการของนิ้วล๊อกอาจดำเนินจากอาการเพียงเล็กน้อย  สู่ความรุนแรง 
ส่วนมากแล้วคนไข้จะไม่มีประวัติได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด   และอาจเป็น
ผลตามหลังการทำงานหนัก    โดยม่ีอาการดังต่อไปนี้

o  นิ้วแข็งตึง กำไม่ลง (stiffness) โดยเฉพาะในตอนเช้า
o  ในขณะเคลื่อนไหวนิ้วมือ จะรู้สึกสัมผัสกับการติดขัด
o  กดเจ็บ  หรือในบางคนจะคลำก้อนแข็งตรงบริเวณฐานของนิ้วมือ
o  นิ้วมืออาจติดในท่างอ ซึ่งไม่สามารถเหยียดนิ้วให้ตรงได้
o  นิ้วติดในท่างอ   หากทำการดึงให้ยืดให้เหยียดตรงอย่างฉับพลัน
    จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก

มือจะแข็งตึง และเหยียดไม่ค่อยออก  จะมีแนวโน้มที่จะเลวลงหลังจากมือ
ไม่ได้ทำงานเป็นเวลานาน   เช่นในช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอน
 และอาการจะดึขึ้น  ซึ่งจะคลายตัวเมื่อมีการเคลิื่อนไหวมือ ...

ในบางครั้ง   เมื่อนิ้วมือหลุดจากท่าล๊อก...
ท่านอาจรู้สึกว่า   ข้อนิ้วมือของท่านหลุดออกจากที่   และในรายที่เป็นรุนแรง
แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ก็ไม่สามารถเหยียดนิ้วให้ตรงได้
และในบางครั้ง อาจมีการติดล๊อกกันหลายนิ้ว

นิ้วล๊อกมักจะเกิดในมือด้านที่ท่านถนัด   และนิ้วที่เป็นบ่อยที่สุดเห็นจะได้แก่
หัวแม่มือ, นิ้วกลาง  หรือนิ้วนาง และอาจเกิดพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งนิ้ว
ในบางคน  อาจเกิดขึ้นกับมือทั้งสองข้าง   ซึ่งมักปรากฏในตอนเช้าเสมอ
โดยเฉพาะในขณะจับสิ่งของ  หรือเมื่อพยายามเหยียดนิ้วมือให้ตรง

BACK : P. 1- Trigger finger -Symptoms
NEXT : P. 3 -Trigger finger - Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น