วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

การกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่... P. 9: Urinary incontinence- Treatments & Drugs (2)

April 24, 2014

นอกจากพฤติกรรมบำบัด (Behavioral technique) 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว การภาพบำบัด (Physical therapy) 
ซึ่งท่านที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถกระทำได้:

 บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic floor muscle exercises):

กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ คือ กล้ามเนื้อ
หูรูด (urinary sphincter) และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic
Floor muscles) ซึ่งสามารถใช้ได้ผลกับ stress incontinence
หรือแม้กระทั้ง urge incontinence อาจใช้ได้ผล

การบริหารกล้ามเนื้ออุงเชิงกระทำได้ โดยจินตนาการว่า ท่าน
กำลังหยุดการขับถ่ายปัสสาวะ ด้วยการกลั้นปัสสาวะไม่ให้ไหล
ออก...นับหนึ่งถึงสามช้า ๆ...  แล้วปล่อย...วันหนึ่งๆ กระทำหลายครั้ง
วิธีการเช่นนี้มีชื่อเรียกว่า Kegel exercise

บางทีเป็นการยากที่จะบอกว่า ท่านได้บริหารกล้ามเนื้อที่ต้องการ
หรือไม่   แต่เรามีวิธีสังเกตุดังนี้ ในระหว่างที่ท่านพยายามจินตนาการ
กลั้นปัสสาวะไม่ให้ไหลออกนั้น  ท่านจะมีความรู้สึกว่า เหมือนกับพยายามดึง
อวัยวะเพศขึ้นสู่ร่างกายส่วนบนของกาย

ในระหว่างกายบริหารกล้ามเนื้อดังกล่าว กล้ามเนื้อท้อง, กล้ามเนื้อ
ขา และกล้ามเนื้อบริเวณแก้มก้นจะต้องผ่อนคลาย (relax)


 กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stimulation):

เป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
ซึ่งสามารถใช้ได้ผลดีกับรายที่เป็น stress incontinence และ
Urge incontinence แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเท่านั้นเอง
วิธีทำก็ไม่ยาก...กระทำโดยสอดใส่ “electrode” เข้าทางช่องคลอด หรือทาง
ทวารหนัก จากนั้นให้กระตุ้นกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ...


<< BACK

Source:
o Patient.com.uk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น