วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

โรคมัลติเปิลสะเกลอโรซิส....P. 1: Multiple sclerosis (MS)

April 11, 2014

มัลติเปิลสะเกลอโรซิส...
เป็นโรคของสมอง และไขประสาทสันหลัง ซึ่งทำให้เกิดอาการ
ได้หลายอย่าง โดยคนส่วนใหญ่  ในตอนแรกเริ่มของของโรค  คนไข้จะมี
อาการเป็นๆ หายๆ  เป็นเวลานานหลายปี   แต่บางราย  มีอาการอยู่ตลอด
เวลา  เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานไป

ต้องยอมรับว่า...
แม้เรามัลติเปิลสะเกลอโรซิสเป็นโรค ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
แต่มียาหลายขนานถูกนำมาใช้บรรเทาอาการต่างลงได้

ในโรค "มัลติเปิลสะเกลอโรซิส"  เราจะพบร่องรอยของการอักเสบเกิดขึ้น
ในส่วนของสมองและ  หรือไขประสาทสันหลัง  และการอักเสบที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นต้นเหตุที่ทำให้การทำงานของสมอง  และไขประสาทสันหลังเสียไป
เป็นเหตุให้นำไปสู่การเกิดอาการของโรคขึ้น

เราสามารถเข้าใจในอาการที่เกิดขึ้น...
ด้วยการเรียนรู้...  ทำความเข้าใจการทำงานของสมอง, ไขประสาทสันหลัง 
และเส้นประสาทว่า  ในสภาพปกติมันทำงานกันอย่างไร

ภายในสมอง เราจะพบว่ามีใยเส้นประสาทจำนวนมากมาย  ทำหน้าที่
ในการนำคลื่นสัญญาณประสาทระหว่างส่วนต่าง ๆ ของสมอง  และไข
ประสาทสันหลัง

ใยของเส้นประสาทแต่ละใย จะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นสารเรียก myelin 
 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฉนวนให้กับเส้นใยประสาท เพื่อทำให้คลื่นประสาทเดิน
ทางตามเส้นประสาทได้อย่างถูกต้อง

เส้นประสาท จะประกอบด้วยใยเส้นประสาทจำนวนมาก
แต่ละเส้นประสาทเหล่านี้จะเทำหน้าที่นำคลื่นประสาทระหว่างสมอง  และไข
ประสาท  กับกล้ามเนื้อ, ผิวหนัง, อวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย 

ในคที่เป็นโรคมับติเปิลสะเกลอโรซิส...
จะมีการทำลายสารที่เป็นเยื่อหุ้ม (myelin) ของใยประสาทที่อยู่ในสมอง และ
ไขประสาทสันหลัง  จึงเป็นเหตุให้ใยประสาทไม่สามารถทำงานได้เหมือนเดิม
จึงเป็นผลทำให้เกิดอาการต่างๆ ขึ้น

NEXT >> P. 2 : Multiple sclerosis : Causes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น