วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

การกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่... P. 6: Causes of incontinence - 2

April 24, 2014

Temporary urinary incontinence:
อาหารบางอย่าง, เครื่องดื่มบางชนิด, และยารักษาโรค สามารถ
ทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในระยะสั้นๆ ได้
ในกรณีเช่นนี้ เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เท่านั้น:

    • ดื่มแอลกอฮอล (Alcohol).

แอลกอฮลล จะออกฤทธ์ด้วยการกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะ
และออกฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการขับถ่ายปัสสาวะ... ทำให้เกิดการกระตุ้นให้อยากถ่ายปัสสาวะอย่างรีบด่วนได้

• ดื่มน้ำมากเกิน (Overhydration)
การดื่มน้ำในปริมาณมาก โดยเฉพาะในช่วงสั้น ๆ สามารถ
ทำให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะในปริมาณมาก...

• ดื่มกาแฟ (Caffeine):
กาแฟ ที่คนเราดื่มกันนั้น เป็นสารขับปัสสาวะ และเป็นสาร
กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสามารถทำให้เกิดความต้องการ
ขับปัสสาวะอย่างรีบด่วนได้

• การระคายกระเพาะปัสสาวะ (Bladder irritation)

การดื่มน้ำคาร์โบเนท. น้ำชา และกาแฟ---( มีสารกาแฟๆหรือไม่
ไม่สำคัญ), อาหาร หรือน้ำดื่มต่างๆ ซึ่งมีรสจัด สามารถกระตุ้น
กระเพาะปัสสาวะได้

• ยารักษาโรค (Medications):

มียาหลายชนิด เป็นต้นว่า ยารักษาโรคัหวใจ, ความดันเลือดสูง,
ยาผ่อนคลาย และยาคลายกล้ามเนื้อ และอื่น ๆ อาจมีส่วนเกี่ยว
ข้องกับการทำให้เกิดภาวะปัสสาวะเล็ดลาด (incontinence) ได้

• การอักเสบของทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection)

การอักเสบในระบบทางเดินของปัสสาวะ สามารถระคายกระเพาะ
ปัสสาวะ เป็นเหตุให้เกิดความอยากปัสสาวะอย่างรีบด่วนได้

ความต้องการดังกล่าว สามารถทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดได้
อาการดังกล่าว อาจเป็นอาหารเตือน บอกให้ทราบถึงการอักเสบ
ในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้

• ท้องผูก (Constipation):

ลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง จะอยู่ไกล้กับกระเพาะปัสสาวะ และมีประสาท
เส้นเดียวกับกระเพาะปัสสาวะ...

การมีอุจจาะถูกกักเก็บในลำไส้ใหญ่ส่วนดังกล่าว สามารถทำให้
เกิดการระคายเส้นประสาทที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้
กระเพาะปัสสาวะทำงานมาเกิน และทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดชนิดที่
เรียกว่า overflow incontinence โดยมีลักษณะเหมือนน้ำล้นถัง<< BACK

NEXT >> P. 6 : Causes of incontinence – 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น