วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเส้นประสาทถูกกด P. 6 : Pinched nerve – Treatment & drugs

April 5, 2014

กรรมวิธีการรักษา ที่แพทย์แนะนำให้ในโรคเส้นประสาทถูกหนีบ 
ที่ใช้กันบ่อยที่สุด  คือให้บริเวณที่เส้นประสาทถูกหนีบได้พัก โดยการหยุด
กิจกรรมที่จะทำให้การกดเส้นประสาทถูกกดลง

ท่านอาจต้องใช้อุปกรณ์ (splint, brace) ดามบริเวณที่เส้นประสาทถูกหนีบ
เพื่อให้บริเวณดังกล่าวได้พัก หากท่านเป็น carpal tunnel syndrome ท่านอาจ
ได้รับคำแนะนำให้ใช้เฝือก, ดาม (splint) ทั้งกลางวัน และกลางคืน
 เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมือเคลื่อนไหวในระหว่างนอนหลับ

กายภาพบำบัด (Physical therapy):
นักกายภาพบำบัดสามารถสอนให้ท่านบริหารกล้ามเนื้อในบริเวณที่
เส้นประสาทถูกกดแข็งแรง และยือเหยียด...ซึ่งสามารถบรรเทาการ
กดดันบนเส้นประสาทลงได้

ท่านอาจได้รับคำแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน ซึ่งเป็น
การลดแรงกดบนเส้นประสาทลงได้

ยารักษา (Medications):
ยาที่ถูกนำมาใช้รักษาพภาวะเส้นประสาทถูกหนีบ  หรือถูกกด ได้แก่ยา
กลุ่ม NSAIDs เช่น ibuprofen หรือ naproxen  ซึ่งสามารถบรรเทาอาการปวด
และลดอาการอักเสบในบริเวณรอบ ๆ เส้นประสาทลงได้

การใช้ corticosteroids ซึ่งอาจฉีด หรือกิน อาจช่วยลดอาการปวด
และการอักเสบลงได้

การผ่าตัด (Surgery):


หากการรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ (conservative treatment) ไม่สามารถทำให้
อาการดีขึ้นได้ (after several weeks)  แพทย์ อาจแนะนำให้ท่านเปลี่ยน
วิธีการรักษาเป็นการผ่าตัด เพื่อเอาส่วนที่กดรัดเส้นประสาทออกไป

ชนิดของการผ่าตัดย่อมขึ้นกับตำแหน่งที่กดเส้นประสาทว่า
เกิดการกดทับที่ตำแหน่งใด

การผ่าตัดอาจเป็นการเอากระดูก (bone spurs)  หรือเอาส่วนของหมอน
ระดูกในกระดูกสันหลังส่วนเอวออก   หรือตัดเอาเอ็นพังผืดที่บริเวณข้อมือ 
เพื่อเพื่อกำจัดแรงกดบนเส้นประสาทที่ลอดผ่าน carpal canal

<< BACK P. 5: Pinched nerve – Tests and Diagnosis

 NEXT >> P. 7: Pinched nerve - Prevention

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น