วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก P 4: Trigger finger - Risk factors

April 4, 2014

มีปัจจัยหลายประการ  ที่สามารถทำให้ท่านเกิดเป็นโรคนิ้วล๊อกได้
เช่น:

  มีการใช้มือกันบ่อยๆ ด้วยการกำ หรือจับวันถุสิ่งของเป็นประจำ
เช่น  การใช้เครื่องไฟฟ้า  หรือเครื่องดนตรี โดยต้องใช้มือจับ  หรือกำเป็นเวลา
ติดต่อกันนาน...อาจทำให้ท่านมีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นโรคนิ้วล๊อกได้

  มีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่าง   
ถ้าท่านมีปัญหาด้านสุขภาพต่อไปนี้   ท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วติดได้ 
เช่น  โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ม ,  โรคเบาหวาน, โรคต่อมทรอยด์ทำงานน้อย, 
โรคอะมีรอยโดซิส   และการอักเสบบางอย่าง เช่น วัณโรค

 ด้านเพศ... 
รคนิ้วลีอก มักจะเกิดในสุภาพสตรีได้มากกว่าชาย


<< BACK P. 3 : Trigger finger - Causes 

 NEXT >> Trigger finger, P. 5 : - Tests and Diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น