วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก P. 8 :Trigger finger - Lifestyle and home remedies

April 4, 2014

ในกรณีที่ท่านเป็นโรคนิ้วติดล๊อก (trigger finger)...
มี่แนวทางบางอย่าง ที่ท่านสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้อาการที่เกิด
จากนิ้วล๊อกดีขึ้นได้  เช่น:         

o  Rest (การพักผ่อน): 
ในการพักผ่อนของมือ  สามารถทำให้นิ้วที่แข็งตึง  ผ่อนคลายลงได้
ในระดับหนึ่ง เช่น  ให้พักการใช้มือนาน 4 – 6 อาทิตย์
และเพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วมือทำงานหนัก   ท่านอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กิจวัตรประจำวันที่ท่านเคยทำมาก่อน  โดยการลดงานที่ต้องใช้มือกำ
หรือจับวัตถุสิ่งของลง

o Soaking in warm water (แช่น้ำอุ่น):
การแช่น้ำอุ่น โดยเฉพาะในตอนเช้า อาจลดความรุนแรงของอาการนิ้วติด
ล๊อกลงได้ และหากการแช่น้ำอุ่นได้ผลดี   โดยท่านอาจจำเป็น
ต้องทำการแช่มือวันละหลายครั้งได้

o Massage (การนวด):

การนวดที่บริเวณที่ติดล๊อกของนิ้วมือด้วน้ำมัน olive oil  อาจทำให้อุ่นก่อนนวด
อาจทำให้รู้สึกดีขึ้น  ช่วยลดอาการเจ็บปวดลงได้
และ ไม่มีผลกระดทบต่อการอักเสบเลย

<< BACK P. 7 Trigger finger - Treatment of serious cases

Sources:

• Orthoinfo - AAOS
• Mayoclinic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น