วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม” P. 3 : Guillain-Barre syndrome- Causes

April 12,2014

เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรค “กิลแลง-บาร์เร” ว่า มันคืออะไร...
ประมาณ 60 % ของคนไขโรคดังกล่าว  จะถูกนำด้วยการความผิดปกติใน
ระบบของการหายใจ (respiatory tract infection) และระบบกระย่อย
อาหาร (stomach flu)

การได้รับการผ่าตัดมาไม่นาน, ได้รับการฉีดวัคซีน, และการตั้งครรภ์ มีส่วน
เกี่ยวกบการทำให้เกิดโรค “กิลแลง-บาร์เร” ได่

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาตร์ไม่รู้ว่า ทำไมการเกิดโรค “กิลแลง-บาร์เร” ใน
บางคนจึงถูกนำโดยการอักเสบ   ส่วนรายอื่น ๆ ไม่เกิดเป็นเช่นนั้น
และมีคนไข้จำนวนหนึ่งไม่ถูกกระตุ้นโดยปัจจัยอะไรเลย

สิ่งที่เกิดในระบบภูมิคุ้มกัน...
ซึ่งโดยปกติแล้ว มันจะทำหน้าที่จัดการโจมตีสิ่งแปลกปลอมที่รุกล้ำเข่าสู่
ร่างกาย  เช่นเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส... แต่มันหันกลับมาทำลายตัวเองด้วย
การทำลายเส้นประสาท (nerves)  ซึ่งทำหน้าที่นำคลื่นประสาทไปยังสมอง


รูปแบบของโรค “กิลแลง-บาร์เร” ที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเป็นผลจากระบบ
ภูมิคุ้มกัน  จะมีการทำลายเยื่อหัมเส้นประสาท (melin Sheath)  ซึ่งก่อให้เกิดผล
กระทบต่อกระบวนการส่งสัญญาณประสาท...  ทำให้เกิดอาการอ่อนแรง,
เกิดอาการชา, หรืออัมพาติ

<< BACK  P. 2: Guillain-Barre syndrome - Symptoms

 NEXT >> P. 4: Guillain-Barre syndrome- Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น