วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส P. 4 : Who gets multiple sclerosis?

April 11,2014

ลองพิจารณาดูสถิติของ UK ...
ประมาณ 1 ใน 1,000 คนของคนใน UK จะเกิดเป็นโรคมัลติเปิลสะเกลอโรซิส
แม้ว่าจะพบในคนหนุ่มได้น้อยก็ตาม  แต่สามารถเกิดกับคนได้ทุกอายุ 
 และที่พบได้มากสุด คือเกิดในคนวัย 30

โรค MS จัดเป็นโรคที่ก่อให้คนหนุ่มไร้สมรรถภาพ (disability) ในประเทศ
อังกฤษ   โดยพบในเพศชายได้มากกว่าเพศหญิงถึงสองเท่า

แม้ว่า โรค MS จะไม่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ชัดเจนนักก็ตาม
แต่ ในสมาชิคที่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรค MS  เช่น พ่อ แม่ น้องชาย น้องสาว
ซึ่งเป็นมัลติเปิลสะเกลอโรซิส  มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้ในอัตรา 1 คน
ต่อประชาชน 100 คน (เมื่อเปรียบกับสถิติโดยทั่วไป นั้นคือ มีคน
เป็นโรค MS 1 คนในประชาชนทุกๆ 1,000 คน


<< BACK P.3: How doe MS progress ?

 NEXT >> P. 5 : Multiple sclerosis symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น