วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก P 5: Trigger finger - Tests and Diagnosis

April 4, 2014

ได้กล่าวในตอน อารัมภบท แล้วว่า...
ข้อมูเกี่ยวกับการเกิดอาการที่คนไข้เล่าให้แพทย์ฟัง   แพทย์สามารถบอกได้
ว่า   คนไข้เขาเป็นโรคนิ้วล๊อกได้

ตามเป็นจริง...  ในการวินิจฉัยโรคนิ้วล๊อก  ไม่จำเป็นต้องอาสัยการ
ตรวจพิเศษอะไร  เพียงแค่อาศัยประวัติการเกิดอาการของโรค  และการตรวจ
รางกาย (มือ)   แพทย์เขาก็สามารถบอกได้ว่า ท่านเป็นโรคนิ้วล๊อกได้
โดยไม่ผิดพลาด

ในระหว่างแพทย์ตรวจร่างกาย ท่านจะเผชิญกับเหตุการหลายอย่าง...เช่น
แพทย์เขาจะบอกให้กำ และเหยียดนิ้วมือของท่าน   โดยเขาจะตรวจดูบริเวณ
ที่มีความเจ็บปวด,   ตรวจดูการเคลื่อนไหวของนิ้วว่า มีความผิดปกติอย่างไร
 เช่น สัมผัสการลื่นไถลของเอ็น  ตลอดรวมถึงการติดล๊อกของเอ็น

อาจมีแพทย์บางท่าน ทำการฉีดยาชา (xylocaine) เข้าไปในบริเวณที่เจ็บปวดก่อน
ทีี่จะทำการตรวจ  เมื่อไม่มีอาการเจ็บปวด  จะช่วยให้แพทย์ทำการตรวจดูการ
เคลื่อนไหวของนิ้วและมือได้ง่ายขึ้น


<< BACK P. 4 : Trigger finger – Risk factors

 NEXT >> Trigger finger P. 6 : Treatment and drugs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น