วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

นิ้วล๊อก P. 1 : Trigger finger - Introduction

April 2, 2014

ได้มีโอกาสพบชายผู้สูงวัยรายหนึ่ง
มาด้วยอาการเจ็บที่นิ้วมือ   ในเวลาเหยียด หรืองอนิ้วมือ
พร้อม ๆ กับสัมใผัสกับเสียงรู้สึกดังกริก หรือดังเป๊าะทุกครั้ง

ได้บอกให้คนไข้รายนั้นได้ทราบว่า   สิ่งที่เขาเป็นนั้น 
เป็นอาการของโรคนิ้วล๊อกโดยไม่ต้องสงสัย  แต่สิ่งที่คนไข้รายนั้น
แสดงออก  บ่งบอกให้ทราบว่า   "เรารู้ได้อย่างไร ?", “มันเกิดได้อย่างไร ?”, 
พรอ้มกับตั้งคำถามว่า   “จะทำให้หายได้อย่างไร ?”

นั้นคือเหตุผลของการเขียนเรื่องนี้  ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่าน
ที่มีอาการดังกล่าวได้ทราบ  และ...

นิ้วล๊อก (trigger finger)...
เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเยื่อหุ้มเอ็นของนิ้วมือ เกิดการอักเสบจนเป็นเหตุ
ทำให้นิ้วติดล๊อก (stenosing tenosynovitis) โดยอาจเกิดขึ้นกับนิ้วใดนิ้วหนึ่ง
รวมทั้งนิ้วหัวแม่มือ   ซึ่งจะเกิดการติดในท่างอ  และเวลาเหยียดนิ้วให้ตรง
พร้อมๆ กับสัมผัสกับเสียงที่เกิดจากเลื่อนไถลของเอ์นในบริเวณฝ่ามือ

ถ้าโรคนิ้วล๊อกอยู่ในระยะรุนแรง   นิ้วมือของท่านอาจติดลอกในท่างอ
ซึ่งจะก่อให้เกิดมีความเจ็บปวดได้อย่างมาก...

สาเหตุของนิ้วติด  หรือล๊อก   เกิดจากเยื้อหุ้มเอ็นเกิดการตีบแคบ
ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานอดิเรก  มีการใช้นิ้วเล่นดนตรี   หรือทำงาน
โดยการใช้มือในการกำ หรือจับซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน

นิ้วล๊อก  มักจะเป็นโรคที่พบได้ในสตรี  และในคนที่เป็นโรคเบาหวาน

ในการรักษาโรคนิ้วล๊อก มีได้แตกต่างกัน โดยขึ้นกับความรุนแรงของโรค


NEXT : P. 2 Trigger finger - Symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น