วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อปั้นในโรคไตเรื้อรังระยะ 4 (Muscle cramps in CKD stage 4)

May 26,2014

เมื่อท่านที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4...
ท่านมีโอกาสเกิดมีกล้ามเนื้อปั้น  โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อที่บริเวณ
น่อง  (calf) ของท่าน  ซึ่งเป็นอาการที่เกิดได้บ่อยCredit : www.kidneyfailureweb.com

จากการที่มีกล้ามเนื้อปั้นนี้เอง ได้เป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาในการนอนหลับ
ด้วยเหตุนี้เอง เราจำเป็นต้องทราบสาหตุ  รวมไปถึงการรักษา
ได้อย่างทันท่วงที และเหมาะสม

สาเหตุ:

สาเหตุที่ทำใหเกิดกล้ามเนื้อปั้นในคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4 พบว่า
มีสาเหตุหลายอย่างด้วยกัน เป็นต้นว่า:

การไหลเลือดไม่ดี:
ในคนเป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4 ไตไม่สามารถสร้างฮอร์โมน EPO
ได้ในปริมาณที่เพียงพอ เป็นเหตุให้มีปริมาณของเม็ดเลือดแดงลดน้อยลง 
จึงยังผลให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยตาม ...
และนั้นคือสาเหตุของกล้ามเนื้อปั้น

เกิดการเสียดุลใน “เกลือแร่” และ “น้ำ” ภายในร่างกาย:
ในคนไข้โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4  จะพบความผิดปกติหลายอย่าง
ข้อแรก, ระดับ “แคลเซี่ยม” และ “แมกนีเซี่ยม” ลดต่ำ สามารถ
ทำให้เกิดกล้ามเนื้อปั้นได้ และข้อสอง คนไข้ที่เป็นโรคตดังกล่าว
มักจะมีอาการคลื่นไส้, อาเจียน หรือท้องร่วง...เป็นเหตุให้เกิดการ
สูญเสียน้ำ และอีเลกโตรไลท์ได้ ซึ่งทำให้เกิดกล้ามเนื้อปั้นได้

เส้นประสาทถูกทำลาย (Nerve damage):
ในคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 4...เมื่อมีสารพิษถูกสะสมในร่างกาย
มากเข้า สารพิษเหล่านั้นอาจทำให้เส้นประสาทถูกทำลาย  ไม่เพียงเท่านั้น 
คนที่เป็นโรคไตมักมีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
ซึ่งเราจะพบว่า เส้นประสาทถูกทำลายได้บ่อยที่สุด

การรักษา :
ในการรักษากล้ามเนื้อปั้น ย่อมขึ้นกับสาเหตุเป็นสำคัญ
สาเหตุที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อปั้นตามที่กล่าว มีข้อแนะนำที่ควรนำไป
พิจารณา...

 ให้ตรวจสอบดูระดับ “อีเลกโตรไลท์”: ท่านที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
ควรได้รับการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และจากการตรวจ
เลือดทางห้องปฏิบัติการณ์ ท่านสามารถทราบได้ว่า เกลือแรตัวใด
มีระดับผิดปติ  ซึ่งท่านสามารถได้รับการแก้ไขได้

 ทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยยาเพื่อ
เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดง ตลดรวมไปถึงการอาบน้ำอุ่น หรือแช่น้ำอุ่น

 ให้การรักษาภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคไตเรื้อรังอย่างสม่ำเสมอ:
ไม่ว่าท่านจะมีอาการอย่างใดเกิดขึ้น ท่านต้องรายงานให้แพทย์ได้ทราบ
 ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้อาการเลวลงได้


www.kidneyfailureweb.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น