วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 2: The most important diet goal


May 23,2014


โรคไตเรื้อรังระยะที่3 (Stage 3 CKD)...
การทำงานของไตยังมีความสามารถเพียงพอต่อการกำจัดเอาน้ำ, โปแตสเสียม, และของเสียออกจากกายได้พอประมาณการปฏิบัติตนของคนทีเป็นโรคไตในระดับน้ำ ควรมีเป้าหมายไปที่

o Blood pressure
o glucose
o Lipids
o Weight
o Vitamins
o Minerals
                                                                               

ในการจัดการกับของเสียที่สะสมภายในกระแสเลือด ถือว่า
เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่เป็นโรคไตระยที่ 3
ของเสียที่กล่าวถึงนั้น คือ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine
โดยสะสมภายในกระแสลเลือด ซึ่งจากการวัดหาค่าที่ได้จะบอกให้ทราบ
ถึงระดับการทำงานของไตได้ ค่าปกติ:

 BUN: 10 – 20 mg/dL
 Creatinine:

    o Women- 0.5 – 11 mg/dL
    o Men : 0.6 – 1.2 mg/dL

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในคนเป็นFรคไตระยะที่ 3 จะมีผลกระทบต่อ
ความสมดุลของกระดูก และแร่ธาตุต่างๆ เป็นเหตุทำให้มีระดับของ
ฮอร์โมน PTH ในกระแสเลือดสูงขึ้น

The Kidney Disease Outcome Quality Initiative (KDOQI) ได้ชี้
แนะแนวในการปฏิบัติเอาไว้ว่า ในคนที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (Stage 3) ควร
ทำการตรวจหาค่า PTH, calcium และ phosphorus ทุก ๆ 12 เดือน
โดยเป้าหมายในคนทีเป็นโรคไตระยะที่ 3 ควรมีค่า :

 PTH: 35-70 pg/mL 
 Phosphorus: 2.7-4.6 mg/dL
 Calcium: 8.5-10.2 mg/dL

<< BACK              NEXT  >> P 3: Which nutrients do I focus on M

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น