วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Headache : สัญญาณอันตราย (3) Associated symptoms (ต่อ)

May 9,2014

เมื่อท่านมีอาการปวดศีรษะ...
ท่านอย่าได้แปลกใจต่อคำถามต่อไปนี้ “ นอกจากปวดศีรษะแล้ว
ท่านมีอาการอย่างอื่นหรือไม่ ?” และอื่นๆ

ยกตัวอยางของสัญญาณอันตราย   ซึ่งมาพร้อมกับอาการปวด
ศีรษะของท่าน:

o มีไข้ (Fever)
o คอแข็ง (stiffneck)
o หนาวสั่น หรือน้ำหนักตัวลด (Chill or weight loss)

ถ้าท่านมีอาการอาการ หรืออาการแสดงตามที่กล่าว เกิดร่วมกับอาการ
ปวดศีรษะของท่าน มันอาจหมายถึง “เยื้อหุ้มสมองของท่านเกิดอักเสบ”
จากเชื่อ “ไวรัส” หรือ “เชื้อแบคทีเรีย” ซึ่งเป็นโรคที่สามารถทำให้คน
เราสูPเสีชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที


<< BACK                                   NEXT >> Headacehe-unusual events

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น