วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kiney Failure P. 1: Low Protein Diet Help Kidney failure

May 29, 2014

ปัญหาอย่างหนัึ่งทีคนเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ต้องเผชิญ...
คือเรื่องอาหารการกิน โดยเฉพาะพวกโปรตีน หากไม่ระมัดระวัง
อันตรายย่อมเกิดขึ้นได้

Why should kidney failure patients eat low protein diet?              Credit: www.uremicfrost.com

โปรตีนที่อยู่ในอาหารที่เรารับทานเข้าไป...
มันจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และเมื่ออยุู่ในกระแสโลหิตแล้ว ส่วนหนึ่งมัน
จะถูกสลายตัวกลายเป็นของเสีย (nitrogen waste) เช่น urea nitrgen
ซึ่งจะต้องถูกไตขจัดออกจากร่างกายไป

ในกรณีที่เป็นโรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย (chronic kidney disease)...
สมรรถภาพในการขจัดเอาของเสียออกจากร่างกายจะลดตามระยะของ
โรคไตเรื้อรัง (stage 1 to 5) เป็นเหตุให้มีของเสีย (waste) ถูกสะสม
ในกระแสเลือด ทำให้เกิดอาการหลายอย่าง เป็นต้นว่า เกิดอาการคัน
ตามผิวหนัง, มีรสแอมโมเนียในปาก

ถ้าคนไข้โรคไตรับประทานอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณสูง   จะเป็นเหตุให้
มีของเสียถูกสะสมในร่างกายเพิ่มมากขึ้น   ทำให้การทำงานของไตที่อยู่
ในสภาพที่แย่อยู่แล้ว ถูกทำลายเพิ่มขึ้น อีก


NEXT >> P 2 : Is low protein diet suitable for all patients
with kidney failure?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น