วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 9 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Treatment : Cough suppression

April 29, 2014

Cough suppression —
ภายหลังจากได้รับการประเมินผลอย่างละเอียดแล้ว ไม่สามารถบอกได้ว่า
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอนั้นคืออะไร
กรณีเช่นนี้ ท่านสามารถใช้ยาระงับอาการไอได้
 ยาที่นิยมใช้ได้แก่:

o Non-prescription cough medicines เป็นยาที่สามารถสามารถหา
ชื้อได้เองตามร้านขายา โดยมีสาร dextromethorphan (Delsym)
ซึ่งอาจระงับอาการไอของท่านได้

o Benzonatate (Tessalon) เป็นยาที่แพทย์สั่งให้ เมื่อการใช้ยา dextro-methophan
ใช้ไม่ได้ผล

o Codeine and hyrocodone- เป็นยาที่แพทย์เป็นคนสั่งให้แก่ท่าน
ซึ่งออกมาในรูป  syrup สามารถระงับอาการไอได้ดี
มีข้อระมัดระวัง...เนื่องจากดังกล่าวจะทำให้รู้สึกง่วงได้ จึงไม่ควร
ใช้ในขณะขับรถเป็นอันขาด

<<BACK

Source:

o Chronic ough i n adult beyond the bascis- Uptodate.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น