วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีความรู้สึกว่า...อาหารไม่ย่อย : P6 Diagnostic strategies & initial Management : Patient with alarm feature s or age > 55

May 16, 2014

คนที่มีอาการอาหารไม่ย่อย อายุมากกว่า 55 ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา
Proton pump inhibitor หรือมีสัญญาณเตือน ควรได้รับการตรวจประ
เมินหาสาเหตุกันต่อไป นั้นคือ การตรวจ upper endoscopy...
ซึ่งจัดเป็นหลักการขั้นพื้นฐาน   เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้อง
ที่บริเวณส่วนบน   และในการส่องกล้อง (endoscopy) ควรตัดเอาชิ้นเนื้อ
จากกระเพาะอาหารไปทำการตรวจหาเชื้อ H. Pylori:

ในรายที่ตรวจพบ H. Pylori ในผิวภายในกระเพาะอาหาร ควรได้รับการรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะ เพื่อกำจัดเชื้อ H. Pylori ให้หมดไป(eradication therapy)

ถ้าผลการตรวจ upper endoscopy ได้ผลเป็นปกติ...
ในคนไข้ที่มีสัญญาณอันตราย (alarm features) หรือภายหลังการรักษา
แล้วยังปรากฏว่า  มีอาการเช่นเดิม คนไข้ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุอื่นต่อไป

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่ได้ผลการตรวจด้วยกล้อง (endoscope) เป็น
ปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไม่ย่อยในกลุ่ม functional dyspepsia

<< BACK           NEXT >> P 7: Diagnostic strategies & initial Management :
 Patient without alarm feature s or age ≤55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น