วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Non-ulcer dyspepia (Functional) P. 5 : What tests may be done ?

May 16,2014

ในการวินิจฉัยโรค non-ulcer dyspepsia กระทำได้โดยการตรวจ
ไม่พบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ เช่น ไม่มีแผลข ulcer ในกระเพาะ
ดังนั้น ก่อนที่จะทำการวินิจฉัยว่า เป็นโรค non-ulcer dyspepsia   
จำเป็นต้องทำการตรวจด้วยกล้อง (Endoscope)

ในการตรวจด้วยกล้อง..
แพทย์จะใช้ท่อ (flexible telescope) ผ่านท่ออาหาร (esophagus)
ผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหาร ถ้าท่านเป็น non-ulcer dyspepsia แพทย์
จะไม่พบความผิดปกติในกระเพาะอาหาร  ผิวกระเพาะอาหารอยู่
ในสภาพปกติ

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญที่เป็น dyspepsia จะไม่ได้รับการตรวจด้วย
กล้อง (endoscope)

การตรวจหาเชื้อ H. Pylori อาจจำเป็นต้องทำ...
ถ้าตรวจพบเชื้อ H. Pylori ในกระเพาะอาหาร มันอาจเป็นสาเหตุที่
ทำให้เกิดิอาการปวดท้อง dyspepsia ได้

กล่าวโดยย่อ..
เราสามารถตรวจหาเชื้อ โดยการตรวจ urea breath test, ตรวจเลือด
หรือตรวจเชื่อจากชิ้นเนื้อที่ได้จากการส่องกล้อง endoscope


<< BACK         NEXT >> p6: Treatment options for non-ulcer dyspepsia?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น